30 juni 2010

Gereformeerde kerken bijeen in Fort Amerika

Gereformeerde kerken bijeen in Fort Amerika
Eind juni vond in Grand Rapids (in de Amerikaanse staat Michigan) de eerste Assemblee plaats van de World Communion of Reformed Churches (WCRC, Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken), ontstaan uit de fusie van de World Alliance of Reformed Churches (WARC) en de Reformed Ecumenical Council (REC). Maar: 73 gedelegeerden van kerken uit de hele wereld werd het onmogelijk gemaakt deze bijeenkomst bij te wonen, omdat hen door de Amerikaanse autoriteiten een visum werd geweigerd.

 Als teken van protest is er een Access Denied Committee opgericht, dat er voor heeft gezorgd dat in de openingsviering en -sessie op waardige wijze aandacht werd gegeven aan de geweigerden, onder andere door het binnendragen van een speciaal hiervoor vervaardigde vlag met de tekst ‘Access Denied’ .

Verschillende Nederlandse delegatieleden hebben in hun columns en verslagen hieraan aandacht besteed. Zo schreef Jan-Gerd Heetderks (woordvoerder namens de Synode van de PKN):

Sommige broeders en zusters uit landen als Indonesië, Bangladesh, India, Pakistan zijn niet welkom. Bij oecumenische assemblees in Fort Europa of Fort Amerika behoort dit inmiddels helaas ook tot de oecumenische ervaringen. (…) Wat mij daaraan zo boos maakt is dat het bij de geweigerden dikwijls om vertegenwoordigers van kerken gaat die het in eigen land ontzettend moeilijk hebben. Omdat ze in een minderheidspositie verkeren en hun geloof niet openlijk mogen beleven of hooguit gedoogd worden. Dan is het schrijnend als je naar het ‘vrije westen’ wilt gaan om met vertegenwoordigers van andere kerken gemeenschap te beleven en geweigerd wordt omdat je uit een ‘verdacht’ land komt.


Meer informatie over de assemblee van de WCRC op de site van de PKN.