02 juli 2010

Categoriale bescherming voor asielzoekers uit Ivoorkust ook afgeschaft

Categoriale bescherming voor asielzoekers uit Ivoorkust ook afgeschaft
Het kabinet heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin besloten ook het categoriale beschermingsbeleid voor asielzoekers uit Ivoorkust af te schaffen.  


Dat betekent dat nieuwe asielverzoeken uit Ivoorkust voortaan alleen op individuele gronden gehonoreerd zullen worden. Ongeveer 400 tijdelijke vergunningen die op grond van het categoriale beleid waren verstrekt zullen nu worden herbeoordeeld. Misbruik lijkt echter geheel niet aan de orde. Justitie baseert dit besluit op het nieuwe ambtsbericht van Buitenlandse Zaken (26 januari 2010) dat stelt dat de situatie in Ivoorkust is verbeterd, en op het kabinetsbeleid, van kracht sinds 2009, dat het aantal landen waarvoor categoriale bescherming geldt wil verminderen.

Geen aanzuigende werking
Het argument dat steeds tegen de categoriale bescherming wordt gebruikt is de vermeende 'aanzuigende werking'. In het geval van Ivoorkust is daarvan echter niets gebleken. Het aantal asielverzoeken uit Ivoorkust is niet toegenomen sinds het begin van de categoriale bescherming (november 2005). Als de vooronderstelling zou kloppen dat van een beleid van categoriale bescherming aanzuigende werking uitgaat zou het aantal asielverzoeken uit Ivoorkust fors zou moeten zijn toegenomen. Hiervan is echter geen sprake. Ivoorkust komt ook al jaren niet voor in de top-10 van landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen; volgens het CBS woonden er begin 2010 1.521 mensen uit Ivoorkust in ons land.


Nederland in Europa op de 6e plaats
Al enkele jaren komen de meeste asielzoekers die in Nederland om bescherming vragen uit Somalië en Irak, landen waarvoor  vroeger ook een categoriaal beschermingsbeleid heeft gegolden. Ook in het geheel van Europa voeren Somaliërs en Irakezen de lijst aan als grootste groepen vluchtelingen die een status kregen, zo blijkt uit cijfers van het statistisch bureau van de EU. In 2009 hebben in de EU 79.800 vluchtelingen een status gekregen, waarvan 13.400 Somaliërs en 13.100 Irakezen. Op de derde plaats komen de Afghanen met 7.100. Binnen Europa werden de meeste asielzoekers opgevangen in het Verenigd Koninkrijk (12.500); Nederland staat op de zesde plaats met 8.100.

De cijfers die de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de VN) publiceerde tonen opnieuw aan dat de grootste groepen asielzoekers helemaal niet naar Europa, laat staan naar Nederland, komen. In Zuid-Afrika vroegen zo'n 140.000 Zimbabwanen om asiel. Van de 48.000 Birmezen en 39.000 Colombianen die in een ander land asiel vroegen merken we in Nederland ook niets. Het zijn nog steeds de armste landen die de meeste vluchtelingen binnen hun grenzen opvangen: Pakistan 1,7 miljoen, Iran en Syrië beide ruim 1 miljoen (eveneens cijfers van UNHCR).

Meer informatie:
Een standpuntbepaling over het afschaffen van categoriale bescherming publiceerden we op 18/01/10.