23 februari 2022

UNHCR waarschuwt voor toenemend geweld tegen vluchtelingen aan Europese grenzen

UNHCR waarschuwt voor toenemend geweld tegen vluchtelingen aan Europese grenzen
De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN Flippo Grandi maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal geweldsincidenten en ernstige mensenrechtenschendingen aan verschillende Europese grenzen.


In een verklaring uitgegeven op 21 februari 2022 wordt gesproken over honderden meldingen van ‘pushbacks’ bij de grenzen tussen Turkije en Griekenland en aan de EU-grenzen in Midden- en Zuidoost-Europa. Uit interviews van de UNHCR met duizenden mensen komt een “verontrustend patroon van bedreigingen, intimidatie, geweld en vernedering” naar voren.

Ook zegt de UNHCR signalen te hebben ontvangen van vluchtelingen die niet alleen zijn geweigerd aan de grens maar ook zijn teruggestuurd naar hun land van herkomst, wat vanwege de risico’s die ze daar lopen in strijd kan zijn met het beginsel van non-refoulement uit het Vluchtelingenverdrag.

“Wat er aan de Europese grenzen gebeurt is juridisch en moreel onaanvaardbaar en moet stoppen”, aldus de verklaring. “Landen moeten hun verplichtingen nakomen en de fundamentele mensenrechten respecteren, waaronder het recht op leven en het recht op asiel”.
 

Meer informatie:
De volledige tekst van de verklaring van VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Grandi d.d. 21 feb 2022 op de Nederlandstalige website van de UNHCR.
Het bericht ‘Het recht op asiel aan de Europese grenzen wordt bedreigd’ d.d. 28 jan 2022 op de Nederlandstalige website van de UNHCR

Lees ook:
19-01-22  ACVZ over pushbacks: ‘EU-grenzen zijn ook onze grenzen’
02-12-21  Actie Groen Licht voor vluchtelingen aan de grenzen van de EU