26 december 2021

In Memoriam Desmond Tutu

In Memoriam Desmond Tutu
Wij zijn diep getroffen door het overlijden van voormalig aartsbisschop Desmond Tutu. Wij zijn hem dank en eerbied verschuldigd voor de wijze waarop hij het gebod van liefde voorleefde; vol vuur, vol geestdrift, vol vreugde.


Desmond Tutu was in 1988 de eerste ondertekenaar van het document waarop INLIA is gefundeerd: het Charter van Groningen. Een Charter waarin iedereen die het ondertekent partij kiest voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Vele honderden geloofsgemeenschappen tekenden het, in navolging van de aartsbisschop.

Zijn dochter Mpho - als predikant in haar vaders voetsporen getreden - sprak een paar jaar geleden op onze landelijke inspiratiedag, met een gloedvol betoog over verbinding. (Ze vertelde nog een prachtig symbolisch verhaal over de dag dat haar vader tot bisschop werd gewijd, zie het artikel 'Ontmoetingen'.) Wij boden haar destijds als dank een portret van haar vader aan. Onze gedachten gaan uit naar haar. Wij leven mee met haar en met al zijn naasten en wensen hen veel troost toe bij het verlies van deze grootse man.   

De wijze waarop hij streed tégen onderdrukking, onrecht & apartheid en vóór vrede, tolerantie & medemenselijkheid zijn een blijvend voorbeeld voor ons. Wij zijn hem ten diepste dankbaar voor dit voorbeeld, dat onze zielen zal blijven verlichten. 
 

Meer informatie:
De tekst van het Charter van Groningen, opgesteld in 1988
Twee artikelen over de bijdrage van Rev Canon Mpho Tutu, de dochter van Desmond Tutu, aan onze inspiratiedag op 5 oktober 2019 te Amersfoort:
07-10-19  'Kunnen we erover praten?'
10-10-19  Ontmoetingen 

Lees ook:
Dochter Tutu: 'Mijn vaders hart was groot genoeg om de hele wereld in liefde vast te houden', artikel van Maaike van Houten op de website van Trouw d.d. 26 december 2021

 

Telegram Desmond Tutu

Het telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu aan prof dr J Roldanus, de toenmalige voorzitter van het bestuur van INLIA, verzonden op 15 februari 1988, waarin hij meldt het Charter van Groningen te onderschrijven.

Tekening Desmond Tutu

Deze tekening van Desmond Tutu, die zijn dochter Mpho kreeg aangeboden op 5 oktober 2019, is gemaakt door kunstenaar Alex die in de zomer van 2019 uit de opvang van INLIA vertrok naar Armenië, zie ook:
20-09-19  'Een stilleven à la Helmantel'