01 juli 2021

LVV-pilot met drie maanden verlengd

LVV-pilot met drie maanden verlengd
De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen die op 1 april 2022 zou aflopen is met drie maanden verlengd. Dat besluit maakte demissionair staatssecretaris Broekers-Knol bekend.

De Tweede Kamer ontving op 28 juni 2021 een brief van de staatssecretaris met haar beleidsreactie op de 'Tussenevaluatie' die het WODC in maart van dit jaar heeft uitgebracht. Deze studie werd in opdracht van het WODC uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.

in dezelfde brief maakte de staatssecretaris ook bekend dat ze, na overleg met de betrokken bestuurders van de vijf gemeenten die deelnemen aan de LVV-pilot en de VNG, heeft besloten de ontwikkelfase van de pilot te verlengen tot eind 2021 en de convenanten met de gemeenten, die op 1 april 2022 zouden aflopen, te verlengen tot 1 juli 2022. Dat geeft een volgend kabinet "de ruimte voor zorgvuldige afweging en besluitvorming" met betrekking tot het ontwikkelen van de LVV's tot een landelijk dekkend netwerk. Ook de financiering uit de rijksbegroting zal ongewijzigd worden voortgezet.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet heeft de Tweede Kamer de brief over de LVV-pilot 'controversieel verklaard'; dat betekent dat er niet over zal worden gedebatteerd tot er een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Bij de start van de pilot op 1 april 2019 is de intentie uitgesproken om na drie jaar de vijf locaties uit te breiden tot acht, om zo te komen tot een landelijk dekkend netwerk van voorzieningen voor dakloze vreemdelingen.
 

Meer informatie:
De samenvatting van de Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen door het VJI (download pdf-bestand, 11 pagina's)
Het bericht op de website van het Verwey-Jonker instituut
De beleidsreactie van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid d.d. 28 juni 2021 aan de Tweede Kamer (download pdf-bestand, 5 pagina's)

Lees ook:
03-07-20  WODC-rapport 'Plan- en procesevaluatie LVV' gepresenteerd

Dossier Recht op Opvang in het Expertise centrum