04 maart 2010

Europees Hof zet Nederlands gezinsherenigingsbeleid op losse schroeven

Europees Hof zet Nederlands gezinsherenigingsbeleid op losse schroeven
Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft op 4 maart 2010 bepaald dat Nederland bij gezinshereniging niet zonder meer mag vasthouden aan de huidige inkomenseisen. Het Hof verwerpt ook het onderscheid dat Nederland maakt tussen mensen die al wel of nog niet getrouwd waren of een relatie hadden voor ze naar Nederland kwamen.


Met deze uitspraken zet het Europees Hof het Nederlandse beleid ten aanzien van gezinshereniging behoorlijk op losse schroeven.

De Raad van State had het Europees Hof een aantal prejudiciële vragen gesteld in verband met een zaak van een Marokkaan die al sinds 1970 in Nederland woont en werkt en zijn vrouw uit Marokko wilde laten overkomen. Hij kon echter niet voldoen aan de Nederlandse eis dat een gezinshereniger minimaal 120% van het minimumloon moet verdienen en geen beroep op (bijzondere) bijstand mag doen. Het Hof oordeelde dat in deze zaken de inkomenssituatie individueel moet worden beoordeeld.
Het Nederlandse gezinsherenigingsbeleid zal nu aan het standpunt van het Europees Hof van Justitie moeten worden aangepast.