23 december 2020

EU Hof van Justitie: asielbeleid Hongarije in strijd met EU-recht

EU Hof van Justitie: asielbeleid Hongarije in strijd met EU-recht
Het asielbeleid van Hongarije is op essentiële punten in strijd met EU-recht. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald in een uitspraak op 17 december 2020.


De Europese Commissie spande in december 2018 een procedure aan tegen Hongarije bij het EU Hof van Justitie. Deze procedure richt zich op de praktijk van Hongarije om asielzoekers die vanuit Servië het land binnenkomen in de transitzones in Röszke en Tompa, aan de grens met Servië, te detineren, hun asielprocedure niet-ontvankelijk te verklaren, en hen van daaruit uit te zetten.
Het Hof komt nu tot de conclusie dat dit beleid op de volgende punten in strijd is met de EU-Procedure-, Kwalificatie-, Opvang- en Terugkeerrichtlijn:   

  • de bepaling dat verzoeken om internationale bescherming van derdelanders of staatlozen die na aankomst uit Servië op het Hongaarse grondgebied de procedure voor internationale bescherming willen doorlopen alleen in de Röszke- en de Tompa-transitzone (Hongarije) kunnen worden gedaan, in samenhang met beleid om het aantal verzoekers dat dagelijks deze transitzones binnen mag drastisch te beperken; 
  • door in de Röszke- en de Tompa-transitzone een stelsel in te voeren van algemene bewaring van personen die om internationale bescherming verzoeken, zonder de waarborgen van diverse artikelen uit de Procedure- en Opvangrichtlijn in acht te nemen;
  • door de verwijdering van alle illegaal op het Hongaarse grondgebied verblijvende derdelanders mogelijk te maken, met uitzondering van degenen die ervan worden verdacht een strafbaar feit te hebben begaan, zonder daarbij de procedures en waarborgen van diverse artikelen van de Terugkeerrichtlijn in acht te nemen, en
  • door het recht om tijdens het beroep tegen de afwijzing van de asielaanvraag op Hongaars grondgebied te mogen verblijven, afhankelijk te maken van aanvullende voorwaarden, die strijdig zijn met het Unierecht.

De detentiekampen werden overigens eerder dit jaar al gesloten door Hongarije, na twee uitspraken van het Hof van Justitie dat asielzoekers er ten onrechte werden vastgezet. Mensenrechtenorganisaties spraken ook van slechte leefomstandigheden in de kampen. 


Meer informatie:
De tekst van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 17 december 2020 met zaaknummer C-808/18 (download Nederlandstalig pdf-bestand, 63 pagina's)
Het perscommuniqué nr 161/20 dat het Hof op 17 december 2020 heeft uitgegeven naar aanleiding van deze uitspraak (link naar de Nederlandstalige sectie van de website curia.europa.eu)

Lees ook:
10-05-17  EU Hof van Justitie: 'hogere belang' van kind gaat voor