11 augustus 2009

Groeiend protest Italiaanse geestelijkheid tegen nieuwe migrantenwet

Een snel groeiend aantal Italiaanse geestelijken ondertekent de oproep ‘Eer de armen'. Daarin kondigen priesters en vrouwelijke religieuzen aan dat zij desnoods burgerlijk ongehoorzaam zullen zijn indien de nieuwe migrantenwet hen in conflict brengt met hun geweten.

De wet voorziet in ongewapende burgerwachten en omvat strenge maatregelen tegen illegale immigratie. Illegalen riskeren vijfduizend tot tienduizend euro boete en migranten kunnen tot zes maanden in detentie worden gehouden. Wie bewust huisvesting aan een illegaal verhuurt, kan tot drie jaar gevangenisstraf krijgen.

De Italiaanse Rooms-Katholieke Kerk neemt steeds nadrukkelijker het voortouw in het protest. Inmiddels signeerden meer dan honderd vrouwelijke religieuzen en priesters de oproep, die met steun van Caritas Italië gelanceerd werd. Een snel groeiend aantal Italiaanse priesters en religieuzen verbindt er zich toe gastvrij en solidair te zijn met migranten. “De nieuwe wet is discriminerend en criminaliseert armen en noodlijdenden. Deze mensen maken zich enkel schuldig aan het feit dat zij behoeftig zijn. De Italiaanse staat beschouwt dat als een misdaad.” De religieuzen en geestelijken roepen hun landgenoten op de waardigheid van elke menselijke persoon te respecteren en beklemtonen dat de Italiaanse staat internationale akkoorden moet naleven.

Bron: Kerknet.be

Zie ook het bericht ‘Paus vindt opvang vluchtelingen plicht voor elk land’ d.d. 23/06/2009 op deze site.