16 december 2019

Protestantse Gemeente Amsterdam-Zuidoost toegetreden tot het Charterverbond

Op de zondag van Derde Advent is de Protestantse Gemeente Amsterdam-Zuidoost officieel toegetreden tot ons verbond door het ondertekenen van het Charter van Groningen.


Na een zorgvuldig oriëntatie- en besluitvormingstraject, dat enkele jaren in beslag heeft genomen, werd op zondag 15 december jl. na afloop van de kerkdienst in 'De Drie Stromen' het Charter van Groningen officieel ondertekend door de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, in aanwezigheid van INLIA-bestuurslid Evert Jan Hazeleger.

 

PGZO ondertekent het CvG 15dec2019


Van links naar rechts: voorzitter Jannetta Bos, scriba Simon Blijleven en INLIA-bestuurslid Evert Jan Hazeleger

De schriftlezing in de dienst, Micha hoofdstuk 6 vers 8, was geheel in de geest van het gedachtengoed van het Charter:
"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." (NBV)

De afgelopen jaren kreeg de betrokkenheid van deze gemeente bij vluchtelingen o.a. al gestalte in de vorm van steun aan de Amsterdamse groep dakloze asielzoekers die onder de naam 'We Are Here' bekendheid heeft gekregen. De PGZO is ook al vanaf de oprichting betrokken bij het oecumenisch-diaconale project 'Stap Verder' in Amsterdam-Zuidoost, dat beoogt met activiteiten en projecten zoals spreekuren en taalmaatjes de inwoners van Zuidoost, veelal met een migratieachtergrond, een 'stap verder te brengen'.

INLIA-contactpersoon Noortje de Boer, die namens de PGZO regionale en landelijke bijeenkomsten van INLIA bezoekt, citeerde in het kerkbladartikel over de aanstaande ondertekening wat Mpho Tutu van Furth op de recente landelijke Charterdag zei over INLIA:
"Dat jullie een netwerk zijn van lokale initiatieven zegt iets over de waarde van iedere deelnemer die doet wat hij kan op een manier die het beste bij zijn gemeenschap past. Dat jullie initiatieven met en niet voor asielzoekers zijn, is een erkenning van het feit dat de mensen die we proberen te helpen heel vaak zelf in staat zijn hun goede leven zoals ze het willen leiden vorm te geven. Dat de mensen die we proberen te helpen niet hulpeloos zijn, maar mensen zijn die ook zelf iets te bieden hebben voor hun eigen en ons welzijn." 

We heten deze nieuwe chartergemeenschap hartelijk welkom in ons verbond!