20 / 11 / 22

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Ingesteld door de VN in 1989.

In dat jaar namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) aan. Nederland sloot zich in 1995 aan bij dit verdrag.  Het IVRK is met 196 landen het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld; de Verenigde Staten is het enige VN-lid dat (nog) niet heeft getekend.

Het belangrijke artikel 3 van het IVRK  bepaalt dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen de belangen van het kind de eerste overweging dienen te vormen.

Meer informatie op de website van het Kinderrechtenkollektief: www.kinderrechten.nl

Lees ook:
20-11-19  Dertig jaar Rechten van het kind