29 januari 2010

Raad van State: toch status voor Somalische uit Mogadishu

Raad van State: toch status voor Somalische uit Mogadishu
Op 26 januari 2010 heeft de Raad van State uitgesproken (RvS, 200905017/1/V2) dat een Somalische asielzoekster die afkomstig is uit de omgeving van Mogadishu in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, vanwege het feit dat er in de omgeving van Mogadishu sprake is van een zogenaamd hoge mate van ‘willekeurig geweld’. 


Op basis van een Europese richtlijn (Definitierichtlijn 15c spreekt over een ‘uitzonderlijke situatie’) dienen de Europese lidstaten een verblijfsvergunning te verstrekken aan personen die afkomstig zijn uit gebieden waar sprake is van een hoge mate van ‘willekeurig geweld’.

In april 2009 schafte de Staatssecretaris van Justitie het categoriale beschermingsbeleid voor Somalië af (zie ons bericht van 09-04-09). Dat betekende dat asielzoekers die afkomstig zijn uit Somalië sindsdien niet langer automatisch een verblijfsvergunning krijgen, maar dat elk dossier weer individueel wordt beoordeeld. De Raad van State zegt met deze uitspraak nu in feite dat de Staatssecretaris wel een verblijfsvergunning dient te verstrekken aan (alle) asielzoekers die uit de regio Mogadishu afkomstig zijn.