01 februari 2018

Verlenging pardonvergunning: de kosten en een alternatief

Verlenging pardonvergunning: de kosten en een alternatief
Op 15 juni 2018 verloopt de zgn. pardonvergunning. In tegenstelling tot vijf jaar geleden zijn aan een verlenging nu hoge kosten verbonden. Maar er is ook een alternatief.

De pardonvergunning is verstrekt in 2007 in het kader van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) in de volksmond het 'generaal pardon' genoemd. De vergunning moest per 15 juni 2013 voor het eerst worden verlengd, en dat was toen kostenloos. Een nieuwe verlenging per 15 juni 2018 kost echter € 401, zo meldt de IND op haar website:

In juni 2018 verloopt de verblijfsvergunning 'voortgezet verblijf' (humanitair niet- tijdelijk) van veel vreemdelingen die onder de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) vallen. Dit betekent dat zij een verlengingsaanvraag moeten indienen.

 
Kosten verlengingsaanvraag
Sinds 2013 moet iedereen betalen voor verlenging van voortgezet verblijf. De kosten hiervoor zijn € 401,00. De aanvraag kan niet eerder dan 3 maanden voor afloop van de verblijfsvergunning worden ingediend.

Waarschijnlijk ontvangen houders van een RANOV-vergunning rond 15 maart a.s. ook een brief van de IND waarin het bovenstaande wordt aangegeven.

Wat de IND echter niet meldt in dit berichtje op de website is dat men na een onafgebroken verblijf van 5 jaar in Nederland ook een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als langdurig ingezetene van de EU zou kunnen aanvragen. Voor deze aanvraag geldt in principe dat de aanvrager een paspoort moet overleggen, maar daarbij wordt in het aanvraagformulier aangegeven dat, als men niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning voor EU-ingezetenen er vervolgens automatisch getoetst wordt of betrokkene ook in aanmerking komt voor verlenging van de huidige verblijfsvergunning. Letterlijk staat op het formulier voor de aanvraag van de EU verblijfsvergunnning voor langdurig ingezetenen:

In het geval dat deze aanvraag wordt afgewezen, vraag ik bij deze tevens verlenging aan van de geldigheidsduur van mijn huidige verblijfsvergunning.

Dit betekent dat wanneer de aanvrager niet (helemaal) aan de voorwaarden voor deze vergunning voldoet de IND zelf moet toetsen of de huidige vergunning verlengd kan worden. De legeskosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn echter vreemd genoeg veel lager, namelijk € 161 per persoon, en € 51 voor minderjarige kinderen. Dat is dus aanzienlijk lager dan de € 401 die men voor alleen de verlengingsaanvraag dient te betalen. Daarbij komt dat, als de IND overgaat tot verstrekking van een vergunning voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene, men over 5 jaar alleen de verblijfspas zelf hoeft te vernieuwen/vervangen i.p.v. de verblijfsvergunning opnieuw te verlengen. Het vernieuwen/vervangen van de verblijfspas zelf kost maar € 51
 
Gezien de lagere legeskosten en het feit dat men tevens mogelijk de ‘betere’ status voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene kan krijgen, valt het dus aan te raden om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene aan te vragen i.p.v de huidige RANOV-vergunning te verlengen. 

Naturalisatie
Hiernaast gaat INLIA nogmaals de politiek oproepen om nu eindelijk eens de naturalisatie van pardonners die niet beschikken over een paspoort mogelijk te maken, zodat men volledig kan integreren in de Nederlandse samenleving. Deze groep loopt nu vanwege het feit dat men niet kan naturaliseren tot Nederlander tegen een aantal beperkingen aan. Zo mag men bijvoorbeeld niet stemmen voor de Tweede Kamer, mag men bepaalde beroepen niet uitoefenen, kan men moeilijker een hypotheek krijgen, moet men om de vijf jaar de verblijfsvergunning verlengen/vernieuwen, en is reizen naar landen buiten Europa vaak lastiger. Daarbij voelt men zich vaak ook geen Nederlander als men de Nederlandse nationaliteit niet kan verkrijgen. Dit terwijl anderzijds juist politiek breed wordt onderschreven dat vreemdelingen dienen te integreren en naturaliseren. Ook de kinderen van pardonners lopen tegen al deze beperkingen aan, terwijl zij hier al helemaal niets aan kunnen doen. 

Ten slotte zullen we ook aandacht vragen voor de extreem hoge legeskosten voor naturalisatie; die bedragen namelijk € 890. Voor pardonners met een smalle beurs (de meesten dus) vormen deze leges een zeer hoge drempel, en soms een concrete belemmering om Nederlander te worden. Willen we dat mensen die hier mogen blijven echt inburgeren en meedoen in de samenleving dan moet je geen belemmeringen opwerpen om volwaardig te kunnen meedoen.


Meer informatie:
Aanvragen status EU langdurig ingezetene (link naar de site van de IND)

Lees ook onze eerdere artikelen over dit onderwerp, o.a.:
10-02-17  IND stuurt informatiebrief over naturalisatie van pardonners
04-03-16  Klacht INLIA over hoogte legeskosten naturalisatie
18-11-15  Naturalisatie pardonners blijft problematisch
07-01-14  Van alle pardonners kan 82% niet naturaliseren
20-02-13  Pardonners moeten verblijfsvergunning verlengen
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie pardonners