23 december 2016

'Bedankt voor onze ontmoeting'

'Bedankt voor onze ontmoeting'
Kerstboodschap van John van Tilborg, directeur van INLIA.


Lieve vrienden en vriendinnen, De kerstboom is opgetuigd, de lichtjes hangen, alle voorbereidingen zijn getroffen voor het feest van - in de woorden van dokter Bartólo - Liefde, Geluk en Wedergeboorte. Wat een bewogen en bijzonder jaar was 2016.

Ik kijk met dankbaarheid terug op de ontmoeting die ik mocht hebben met de dokter, de burgemeester en vele bewoners van dat eilandje in de Middellandse Zee, Lampedusa. Zij geven ons het voorbeeld met hun verwelkoming van de vluchtelingen die de oversteek maken. Lampedusa blijft hen een veilige haven bieden, hoe veel het er ook zijn. 

Het voorbeeld dat dit kleine eiland ons stelt blijft mij verwarmen en inspireren.

 

Hoe schril lijkt soms het contrast met ons eigen land, als ik kijk naar de discussie die we – juist in deze maand – hebben over het bieden van bed, bad en brood aan vluchtelingen die anders op straat staan. 

 

Is er nog plaats in de herberg? En welke herberg dan? Als we niet eens een bed bieden om de nacht door te komen, een bad om zich te reinigen en zelfs geen brood om “de vreemdeling in onze  poorten” te voeden? 

 

Ik prijs mij gelukkig dat ik in de omstandigheid verkeer dat ik dagelijks zie – ondanks de politieke discussie – hoeveel mensen zich inzetten voor deze vreemdelingen. Denk bijvoorbeeld aan de actie ‘Bed, Bad en Kerstbrood’; een initiatief dat volkomen onverwachts tot ons kwam. Zomaar mensen die – geïnspireerd door de Kerstgedachte – wat willen doen voor de mensen in onze BBB+ opvang in Groningen.

Zij initieerden een succesvolle internet-actie om onze gasten in de BBB+ op Tweede Kerstdag een kerstbuffet aan te bieden. In hun eigen woorden: “De BBB vangt (ex)vluchtelingen op, die om welke reden dan ook nog niet kunnen terugkeren naar eigen land, of in afwachting zijn van een beslissing op hun aanvraag maar geen opvang krijgen van het rijk. Naast alle uitdagingen waar deze mensen voor staan, en zullen komen te staan, willen wij gewoon even een beetje gezelligheid en bovenal lekker eten brengen.” 

Gelukkig zijn er nog steeds veel mensen zoals zij. Mensen ook zoals Pietro Bartólo, een voorbeeld voor ons allen. Mensen die de woorden van Jezus delen: “Wat gij aan de minste Mijner broeders hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan.”

Hartverwarmend is ook dat INLIA dit jaar tientallen nieuwe vrijwilligers mocht begroeten. In de BBB+ én in de TussenVoorziening in Eelde-Paterswolde die wij dit jaar openden. Daar vangen wij erkende vluchtelingen op (statushouders) die nog geen woning hebben gekregen in de gemeenten waar zij aan zijn toegewezen. Bij ons kunnen ze alvast beginnen met het leren van de Nederlandse taal, cultuur en gebruiken. Natuurlijk hebben we allemaal samen de kerstboom opgetuigd in de TussenVoorziening. Net als in de BBB+. 
 Het stemt mij altijd bijzonder dankbaar en verheugd dat wij mogen rekenen op zoveel steun. Op alle mogelijke manieren; vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken, kerken die ons financieel ondersteunen, mensen die ons een hart onder de riem steken bij ontmoetingen of via de moderne communicatiemiddelen.  

 

Bijzonder veel steun mochten wij ontvangen na het overlijden van Anzhela Balayan, de ‘oma’ van onze BBB die onlangs op 81-jarige leeftijd overleed. Wij hebben haar in de laatste maanden van haar leven gelukkig warmte mogen bieden. Zij gaf die in overvloed terug.  

Ik dank jullie allen voor jullie warme steunbetuigingen hierbij en voor jullie ondersteuning in alle onze activiteiten, steeds weer. Jullie steun sterkt ons en draagt ons werk. 

Buitengewoon bedankt daarvoor. Ik wens jullie allen een gelukkige Kerst en een goed Nieuwjaar. 

 

 
John W.R. van Tilborg
Directeur van INLIA


Lees meer:
20-12-16  'Kerst is een feest van verwelkomen'
14-12-16  In Memoriam Anzhela Balayan
10-10-16  Arts Bartólo van Lampedusa doet opmerkelijke uitspraak
28-11-16  Methodiek Bed-Bad-Brood èn Begeleiding werkt
03-08-16  Europees Hof: Bed-Bad-Brood voorkomt extreme armoede
07-07-16  Eindelijk een nieuw begin: TussenVoorziening van start