20 december 2016

'Kerst is een feest van verwelkomen'

'Kerst is een feest van verwelkomen'
Kerstboodschap van dr Pietro Bartólo, Lampedusa: ter gelegenheid van dit Kerstfeest zouden we ons moeten bezinnen op het lot van vluchtelingen; dit stelt ons in staat tot meer betrokkenheid en ontvankelijkheid voor deze gelukkige gebeurtenis.


Kerstmis is het feest van Liefde, Geluk en Wedergeboorte. Denken aan degenen die alleen maar hebben geleden tijdens hun reis van hoop, helpt ons onze prioriteiten te heroverwegen.

En toch, ook voor hen is er een wedergeboorte, of beter: voor diegenen die hun reis hebben volbracht is er de geboorte van een nieuw leven in een minder vijandige omgeving. Voor migranten betekent hun aankomst in het oude continent opnieuw geboren worden, echt beginnen te leven.

Verlicht door het Evangelie, kunnen ook wij deze Kersttijd beleven als een moment voor verandering. Voor ons is het een gelegenheid om terug te keren naar een oprechter, authentieker leven. Voor duizenden vluchtelingen betekent de aankomst in Europa op zich een Kerstdag van wedergeboorte.

Ik dank de Stichting INLIA zeer voor zijn dagelijkse toewijding aan migranten, aan vluchtelingen. Ik ben ook dankbaar voor de onderscheiding voor mij persoonlijk, vanwege mijn toewijding aan de verdediging van de mensenrechten, en voor de gemeenschap van Lampedusa als haven van veiligheid en gastvrijheid voor zoveel minder fortuinlijke broeders en zusters.

Laten we het Kerstfeest vieren in het teken van verwelkoming. Laten wij eenieder welkom heten, niet alleen diegenen die de zee oversteken. Laten we ons hart openen voor iedereen die het nodig heeft; daarbij altijd in gedachten houdend dat een klein gebaar, gemaakt vanuit een oprecht en nobele bedoelingen, het leven van anderen kan verrijken in iedere situatie.

Mijn wens voor het komende jaar is dat de dramatische aantallen, die ons voortdurend herinneren aan de omvang van het bloedbad waarvan de Middellandse Zee al te vaak het toneel is, mogen verminderen. Dat ze - ja, waarom niet -  tot nul mogen worden gereduceerd. En ik wens ook dat allen die hun leven toewijden aan het verdedigen van de fundamentele mensenrechten, of het nu privé-personen, overheidsinstanties, religieuze of seculiere gemeenschappen zijn, de moed voor hun goede daden niet zullen verliezen.

Ik wens u allen een gelukkige Kerst, in de hoop op een vrediger toekomst.

Pietro Bartólo
Meer informatie:
De huisarts en de burgemeester van het Italiaanse eiland Lampedusa werden op 8 oktober jl. door INLIA onderscheiden met de Levende Steen.

Lees ook:
10-10-16  Arts Bartólo van Lampedusa doet opmerkelijke oproep in Groningen
05-10-16  INLIA onderscheidt de arts van Lampedusa