08 december 2016

Broers Isaacs krijgen eindelijk verblijfsvergunning

Broers Isaacs krijgen eindelijk verblijfsvergunning
...na 15 jaar in Nederland verder kunnen met je leven. De broers Darlington en Prosper Isaacs hebben, notabene op Sinterklaasavond, te horen gekregen dat zij in Nederland mogen blijven. Ze zijn beide al 15 jaar in Nederland, hebben inmiddels met succes een opleiding afgerond, maar waren net te laat voor het ‘generaal pardon’ en net te oud voor het ‘kinderpardon’. Breed gesteunde acties hebben uiteindelijk resultaat gehad..

De broers ontvluchtten de burgeroorlog in Sierra Leone en kwamen eind 2001 op 11- en 14- jarige leeftijd naar Nederland. Ze gingen in Nederland naar de middelbare school.  Darlington ging daarna studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen en Prosper ging naar de Hanzehogeschool. Beiden hebben hun opleiding (resp. communicatie- en informatiewetenschappen en civiel-technisch ingenieur) succesvol afgerond maar konden vervolgens niet aan de slag, omdat zij nog altijd geen verblijfsvergunning hadden. Het ‘kinderpardon’ leek een oplossing te bieden, maar deze bleek toch niet te gelden voor asielzoekers die hier wel als kind waren gekomen maar op de peildatum (1 januari 2013) inmiddels ouder waren dan 21 jaar. Voor het overige voldeden de broers aan alle vereisten voor dit kinderpardon. Helaas waren ze daarbij net enkele maanden te laat in Nederland aangekomen om onder het ‘generaal pardon’ uit 2007 te kunnen vallen. Ook een verzoek van de vorige burgemeester van Assen aan de staatssecretaris van Justitie leverde niets op. 

 

Al sinds medio 2010 kregen de broers Isaacs financiële ondersteuning van INLIA omdat de ondersteuning door voogdij-instelling Nidos (conform het op-straat-zet beleid van het Rijk) was beëindigd. Het laatste jaar was INLIA ook intensief betrokken bij het actiecomité van Assenaren voor de broers Isaacs. Dit actiecomité bestond uit een aantal gemeenteraadsleden (uit verschillende fracties), de stadspredikant ds Bert Altena en een aantal verontwaardigde burgers uit Assen. Het actiecomité wist ruim 13.000 handtekeningen te verzamelen en op ludieke en creatieve wijze aandacht te vragen voor de zaak van de broers Isaacs. Zo werd er o.a. een filmpje gemaakt en op internet gezet waarin diverse bekende Nederlanders (rapper Lange Frans, de band Tangerine, tv-presentator Jochem van Gelder, oud-minister Margreeth de Boer, e.v.a.) uitspraken dat de broers in Nederland moesten blijven. Ook gingen tientallen Assenaren op dinsdagmorgen mee met de broers als zij zich moesten melden bij de vreemdelingenpolitie in verband met de wekelijkse stempelplicht. 

 

Het actiecomité en diverse Assenaren gingen op 27 september jl. met een bus naar Den Haag om daar een petitie met op dat moment ruim 12.000 handtekeningen aan Tweede Kamerleden aan te bieden en om bij de staatssecretaris een verzoek te doen de broers alsnog een verblijfsvergunning te verstrekken. Van deze reis, die ook voerde langs het hoofdkantoor van de IND en langs Paleis Noordeinde, werd verslag gedaan op RTV-Drenthe alsmede (deels live) op Facebook. Eind november bezochten zo’n 200 mensen een alternatieve ‘bitterzoete receptie’ om te ‘vieren’ dat de broers 15 jaar in Nederland zijn, langer dan ze ooit in hun geboorteland Sierra Leone hebben gewoond.

 


 

 

Uiteindelijk leidde dit alles tot de mooie boodschap op Sinterklaasavond dat de broers definitief in Nederland mogen blijven. De staatssecretaris heeft op grond van zijn discretionaire bevoegdheid aan de broers een verblijfsvergunning "wegens schrijnende omstandigheden" verstrekt.
 

Meer informatie:
Bericht van RTV Drenthe d.d. 6 dec 2016 "Prosper en Darlington Isaacs mogen in Nederland blijven"
Bericht van het Dagblad van het Noorden d.d. 6 dec 2016 "Asser broers mogen in Nederland blijven"
Het video-filmpje met bekende Nederlanders die de broers steunen

Lees ook: 
09-07-15  Definitieve regeling kinderpardon is een dode letter
15-05-14  Burgemeestersoproep herziening kinderpardon massaal gesteund