22 maart 2016

Veel belangstelling voor informatieavonden Tynaarlo

Tijdens een tweetal avonden hebben omwonenden, verenigingen en maatschappelijke organisaties zich laten informeren over het project ´Tussenvoorziening´ voor statushouders, dat vanaf april in de gemeente Tynaarlo van start gaat. Een dertigtal vrijwilligers heeft zich al aangemeld..

Inloopavond voor omwonenden
Kort na de bekendmaking door de gemeente Tynaarlo van de plannen voor de tijdelijke opvang van statushouders vond een inloopavond voor omwonenden van de Dutch Flight Academy plaats. 

Meer dan honderd mensen waren op 15 maart naar het pand van de voormalige vliegschool gekomen om zich over de plannen te laten informeren door vertegenwoordigers van de gemeente Tynaarlo, het Alfa College, Drenthe College, INLIA en Werken Zonder Grenzen. 

Enkele bezoekers in gesprek met burgemeester Marcel Thijsen. Soms even discussie over het informatie/traject, maar positief over het project ´Tussenvoorziening´. Een aantal direct omwonenden heeft aangegeven moeite te hebben met de informatieverstrekking aan de omwonenden; met hen zal binnenkort een constructief 'huiskamergesprek' volgen.          

 

Enkele van de kamers in het pand zijn inmiddels ingericht en konden door bezoekers al worden bekeken.

Platform voor verenigingen en instellingen
Twee dagen later was er een informatieavond voor (sport)verenigingen, kerken en andere maatschappelijke organisaties.
De belangstellenden kregen uitleg van o.a. 

        
John van Tilborg van INLIA...                                      ...en Rudi Knol van het Alfa College.

Al een dertigtal vrijwilligers heeft zich meteen aangemeld om mee te helpen met het integratie-traject van de statushouders in de vorm van sporten, koken, clinics, taal- en fietslessen en muziek maken. Om al deze actitviteiten van de deelnemende verenigingen en particulieren te delen en af te stemmen zullen we een Platform Tussenvoorziening Tynaarlo oprichten.

 


Meer informatie:
Lees de berichtgeving van RTV Noord over de informatieavonden (d.d. 18 maart 2016)

Lees ook:
10-03-16  'Tussenvoorziening' voor statushouders in Tynaarlo