01 februari 2016

Overgrote deel asielzoekers in Nederland afkomstig uit gevaarlijke landen

Eurocommissaris Frans Timmermans was onlangs prominent in de media met zijn uitspraak dat meer dan de helft van de vluchtelingen die nu naar Europa komen om economische redenen hun thuisland verlaat. We onderzochten de instroomcijfers voor Nederland.

Eurocommissaris Timmermans stelde op 25 januari 2016 in een interview met de NOS letterlijk dat 60% van alle vluchtelingen die naar Europa komen, mensen zijn "waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen". Het zou vooral gaan om Noord-Afrikanen uit Marokko en Tunesië die via Turkije naar Europa reizen. Het is overigens nog altijd onduidelijk op welke cijfers Eurocommissaris Timmermans zich baseert. Zijn woordvoerder stelt dat de cijfers afkomstig zijn van het grensbewakingsagentschap Frontex en betrekking hebben op de maand december 2015.

We hebben de instroom van de maand december in Nederland onder de loep genomen. In het maandelijks verschijnende rapport ‘Asylum Trends’ vermeldt de IND zelf per maand de belangrijkste landen van herkomst van asielzoekers. Voor de maand december 2015 worden de volgende aantallen eerste asielaanvragen per land van herkomst genoemd:
 

LandAantalPercentage
Syrië88326 %
Afghanistan62518 %
Irak42713 %
Iran37511 %
Stateloos1695 %
Albanië1484 %
Eritrea1354 %
Oekraïne1043 %
Servië592 %
Kosovo512 %
Overige landen 40412 %
 

Hieruit blijkt dat slechts 8% (Albanië, Servië en Kosovo bij elkaar opgeteld) van de asielzoekers die in december in Nederland asiel aanvroegen afkomstig is uit landen die niet als gevaarlijk bekend staan. Overigens worden in het IND-overzicht slechts tien landen van herkomst vermeld. Hierdoor moet bij deze 8% nog wel een (onbekend) deel van de asielzoekers die een andere nationaliteit hebben (12% 'overige landen') worden opgeteld, alsmede een deel van de groep die ‘stateloos’ is (5%). Ook hieronder bevinden zich namelijk voor een (onbekend) deel asielzoekers die niet afkomstig zijn uit ‘gevaarlijke’ landen. Het is duidelijk is dat je in de verste verte niet uitkomt op een percentage van 60% ‘economische vluchtelingen’. 

Opvallend is verder dat geen enkel Noord-Afrikaans land in de top-tien staat van landen van herkomst van asielzoekers, terwijl Timmermans juist meldde dat de hoge instroom van economische vluchtelingen onder andere werd veroorzaakt door Tunesiërs en Marokkanen. Ook in andere Europese landen was in december 2015 geen sprake van grote aantallen asielaanvragen van Noord-Afrikanen, zo blijkt uit het overzicht van Eurostat, het directoraat-generaal van de Europese Commissie dat is belast met het opmaken van statistieken.

Hierbij zij nog opgemerkt dat Noord-Afrikaanse landen als Libië en Soedan wel degelijk als 'gevaarlijke' landen bekend staan. Zo heeft het Internationale Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Bashir van Soedan, en raadt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dringend af om naar Libië te reizen vanwege de onveiligheid aldaar.

De eurocommissaris, maar ook de NOS,  hadden in deze wel wat zorgvuldiger mogen opereren.


 
Meer informatie:
Het bericht over de uitspraken van Timmermans op de website van de NOS d.d. 25 januari 2016
Het 'Asylum Trends' rapport van de IND over de maand december 2015
Het overzicht van Eurostat met de instroom uit Noord-Afrikaanse landen december 2015

Lees ook:
14-10-15  'Shame on you'
18-05-15  Libië veilig? Voor asielzoekers wel, voor Nederlanders niet...
30-06-11  Onafhankelijkheid bemoeilijkt terugkeer naar Zuid-Soedan