15 september 2015

Manifestatie 'Vluchtelingen Welkom' in Groningen

Burgemeester Den Oudsten pleit voor barmhartige opvang. Naar schatting 1.500 mensen namen op 14 september jl. deel aan de manifestatie ‘Vluchtelingen Welkom’ op de Grote Markt in Groningen.  Onder de sprekers was ook burgemeester Peter den Oudsten, die pleitte voor barmhartige opvang voor vluchtelingen.

De organisatoren wilden iedereen de gelegenheid geven “zich uit te spreken voor een humane en ruimhartige opvang van vluchtelingen. We leven in een rijk, humaan en solidair land en willen ons niet afkeren van problemen en gevolgen voor medemensen die veroorzaakt worden door oorlog, armoede of haat. Daarom willen wij vluchtelingen een veilige plek bieden.”

 

Burgemeester Peter den Oudsten, die sprak mede namens de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, zei het geweldig te vinden om erbij te zijn “temidden van zoveel mensen die hetzelfde gevoel hebben. Niemand blijft onberoerd bij de ellendige beelden van vluchtelingen. Iedereen die een hart in zijn lijf heeft, vindt dat er iets moet gebeuren. (…) Ik begrijp de mensen die zeggen: er komen teveel vluchtelingen. Het gaat er ook niet om dat wij als Groningen alle problemen van de wereld oplossen. We moeten het klein maken en ons aandeel leveren. Terugvallen op ons eigen gevoel van barmhartigheid. (…) Vluchtelingen hebben recht op goede opvang in Groningen of elders. We zijn rijk genoeg om dat te realiseren.”

De manifestatie was een initiatief van Mechteld van Duin (gemeenteraadslid voor de SP) en werd gesteund door diverse maatschappelijke organisaties, waaronder het Leger des Heils Noord, het Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Werkgroep Vluchtelingen Vrij, het Noord-Nederlands Toneel, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, studentenverenigingen en kerken, en ook INLIA.


Meer informatie:
Het bericht op de website van de Gemeente Groningen d.d. 15 september 2015

Lees ook:
01-05-15  Bed-Bad-Brood voorziening in Groningen blijft open