17 augustus 2015

Bijna niemand valt onder vertrekmoratorium Somalië

Bijna niemand valt onder vertrekmoratorium Somalië
Beleid voor de Bühne. Voor het in april van dit jaar ingestelde vertrekmoratorium Somalië blijken tot nu toe slechts "tussen de nul en vijf" Somaliërs in aanmerking te zijn gekomen. Dit blijkt uit het (in nogal cryptische bewoordingen gestelde) antwoord van de IND op een vraag van INLIA. Op honderden Somalische asielzoekers is het moratorium dus niet van toepassing verklaard.

In het kader van het vertrekmoratorium wordt er vanuit gegaan dat er allerlei zogenaamd veilige gebieden in Centraal- en Zuid-Somalië zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een, inmiddels al weer verouderde, kaart van oktober 2014 (die als bijlage bij het ambtsbericht van december 2014 is opgenomen), waarop o.a. staat vermeld in welke gebieden Al-Shabaab de controle uitoefent en in welke gebieden de de facto autoriteiten, gesteund door de troepen van de Afrikaanse Unie. Behalve dat de kaart verouderd is, is het ook nog eens zo dat Al-Shabaab juist veel aanslagen pleegt in de gebieden die onder controle staan van de de facto autoriteiten. Ook in deze gebieden dringt Al-Shabaab dus regelmatig door. 

Tenslotte staat ook expliciet in het ambtsbericht van december 2014 vermeld dat Somaliërs die een half jaar of langer in het westen hebben verbleven, het risico lopen om het doelwit van Al-Shabaab te worden. Inmiddels is dit nog eens door de Raad van State bevestigd in haar uitspraken van 27 juli jl. Daarmee is dus wel duidelijk dat het vertrekmoratorium een beleid voor de bühne is en maar weinig met de realiteit van de veiligheidssituatie in Somalië te maken heeft. 

 
 
Meer informatie:
Het antwoord van de IND d.d. 13 augustus 2015 op de vraag van INLIA d.d. 9 juni 2015
 
Lees ook: 
05-08-15  Raad van State: uit het westen terugkerende Somaliërs lopen gevaar
24-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Somalië ingesteld
23-12-14  Nieuw ambtsbericht Somalië uitgebracht
 
Dit bericht maakt deel uit van het Dossier Somalië