05 augustus 2015

Raad van State: uit het westen terugkerende Somaliërs lopen gevaar

Raad van State: uit het westen terugkerende Somaliërs lopen gevaar
In twee uitspraken van 27 juli 2015 heeft de Raad van State aangegeven dat Somalische vluchtelingen gevaar lopen als zij terugkeren vanuit het westen. De Raad van State baseert dit op het ambtsbericht van december 2014.


In dit ambtsbericht werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken al gemeld dat Al-Shabaab Somaliërs die uit westerse landen naar Somalië terugkeren snel als spion aanmerkt en dat zij dus als zodanig ernstig gevaar lopen. De passage in het ambtsbericht die de Raad van State aanhaalt luidt letterlijk: "Terugkeerders worden volgens meerdere bronnen in de regel als zodanig herkend door hun (westers) gedrag, kleding, bezittingen, hun oogopslag of accent, ook als ze bijvoorbeeld maar een half jaar zijn weggeweest. Op subtiele wijze kunnen ze zich in Somalische ogen onderscheiden van mensen die als sinds jaar en dag in het gebied wonen. Mede vanwege de communicatieve cultuur in Somalië kan bekend raken dat iemand is teruggekeerd. Hierdoor lopen ze het risico door Al-Shabaab als terugkeerder te worden herkend en te worden beschuldigd van verraad of spionage. Daarom mijden terugkerende Somaliërs over het algemeen gebied dat onder controle staat van Al-Shabaab, zelfs als hun clan daar vandaan komt." (par. 3.4.1, pag. 72)

Het ging in deze zaken niet alleen over een Somaliër die uit door Al-Shabaab gecontroleerd gebied kwam (in casu: Baardhere) maar ook over een Somaliër uit Mogadishu, waar het volgens eerdere uitspraken nog 'veilig' was, ook voor terugkeerders uit het westen. In afwachting van een nieuw ambtsbericht dat specifiek gaat over de groep uit het westen terugkerende Somaliërs, en dat aan het eind van de zomer van 2015 wordt verwacht, oordeelt de Raad van State nu dat de IND onvoldoende rekening heeft gehouden met het risico dat Somaliërs die in het westen hebben verbleven juist door die omstandigheid gevaar kunnen lopen bij terugkeer.


Meer informatie:
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 27 juli 2015 over de Somaliër uit Baardhere met zaaknummer 201500595/1/V2
Idem over de Somaliër uit Mogadishu met zaaknummer 201500573/1/V2. Deze zaak betreft overigens het hoger beroep dat door de staatssecretaris was ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 januari 2015, die zich op exact dezelfde passage uit het ambtsbericht had gebaseerd. Zie ons bericht van 23-01-15:  
Rechtbank Rotterdam: terugkerende Somaliër loopt gevaar

Het volledige algemeen ambtsbericht (december 2014) staat ook in het Dossier Somalië

Lees ook:
24-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Somalië ingesteld