28 juli 2015

Verhongeren in de regio

Verhongeren in de regio
Zelfs 41 cent eet-geld per dag blijkt teveel gevraagd; internationale gemeenschap laat miljoenen vluchtelingen in de steek. Honderdduizenden Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon hebben te horen gekregen dat er bijna geen eten meer is voor hen. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft hen per sms laten weten dat het geld op is. Die boodschap is feitelijk een advies om door te reizen naar Europa. Als de EU-landen opvang in de regio zo laten falen, zullen mensen weinig andere keus hebben. 
De Syrische vluchtelingen moesten leven van 41 eurocent per persoon per dag. Het Wereldvoedselprogramma heeft onlangs laten weten dat ook dat bedrag er niet meer in zit. Jan van Benthem, buitenlandredacteur van het Nederlands Dagblad, schreef er een commentaar over: “Opvang in de regio is het beste voor de vluchtelingen zelf, het klinkt als een wrange drogreden. ‘Ga heen en verhonger in vrede’, zou eerder een goede samenvatting zijn. (…) Dè boodschap hiervan voor de vluchtelingen is: Vlucht! Weg van die ellende, liefst naar het nabije Europa.”
 
Hulde aan het Nederlands Dagblad; de krant spreekt voor mensen die zelf geen stem hebben en prikt de Europese mythe van opvang in de regio voor Syriërs door. INLIA kan zich helemaal vinden in de analyse dat het enige alternatief voor deze vluchtelingen zal zijn om verder te trekken: een nieuwe volksverhuizing, die ongetwijfeld opnieuw tienduizenden slachtoffers zal maken. Een onvermijdelijk gevolg van een beleid dat vluchtelingen in de regio laat creperen. Van Benthem:  “Dit is dan de ‘opvang van vluchtelingen in de regio’, waar ook Nederlandse politici graag over spreken als alternatief voor de vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee."

Van Benthem wijst in het commentaar ook op de enorme kloof tussen de realiteit en het akkoord van de EU: "Ruziënd en met grote tegenzin wisten de EU-landen maandag een akkoord te bereiken over de verdeling van welgeteld 32.256 vluchtelingen, verspreid over de komende twee jaar. Dat terwijl zowel Griekenland als Italië per maand al meer vluchtelingen binnenkrijgt.”
 
Ter vergelijking: in Turkije zitten 1,7 miljoen Syrische vluchtelingen, in Libanon 1,2 miljoen (op een eigen bevolking van 4 miljoen mensen!), in Jordanië 650.000. Deze drie landen vangen samen 90% van de Syriërs die hun land zijn ontvlucht op. De 28 EU-landen samen hebben zo’n 100.000 Syrische vluchtelingen opgevangen, en zijn er niet eens in geslaagd het eens te worden over het herverdelen van 40.000 Syrische vluchtelingen in Italië en Griekenland. Europa zet zichzelf wereldwijd te kijk, zoals bleek uit recente commentaren in bijvoorbeeld de Amerikaanse New York Times en de Aziatische The Straits Times.
 
EU-Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks schreef in een opiniestuk in de New York Times: "De Europese landen hebben ieder gevoel voor verhoudingen verloren. Met een totale bevolking van naar schatting ruim 740 miljoen behoren ze tot de rijkste en meest stabiele landen ter wereld, maar toch doen ze alsof ze bedreigd worden indien ze 600.000 asielzoekers per jaar zouden toelaten."

Muiznieks roept Europa op trouw te blijven aan het principe van bescherming voor diegenen die vluchten voor oorlog en vervolging: "Het is dringend noodzakelijk om de bezorgdheid van de bevolking over migratie en asiel tegemoet te treden. (...)  Het reguleren van migratie is geen gemakkelijke taak, maar vanuit zijn bevoorrechte positie moet Europa deze moeilijkheid niet gebruiken als excuus om onze verplichtingen te vertrappen, om diegenen te beschermen die vluchten voor oorlogen en vervolging. Het is een kwestie van principe; dit bepaalt onze identiteit, die mogen we niet verraden.”
 
Van Benthem besluit zijn commentaar met:
Mogen vluchtelingen nog blijven leven? – het is een concrete vraag geworden. Met een gat van ruim 80% tussen de behoefte van vluchtelingen en het geld dat het Wereldvoedselprogramma daarvoor krijgt, is het feitelijke antwoord een wreed, harteloos ‘nee’.”
 
 
Meer informatie:
Het opiniestuk van Niels Muiznieks d.d. 28 juni 2015 getiteld 'You're Better Than This, Europe' op de website van de New York Times.
Het commentaar van Jan van Benthem d.d. 23 juli 2015 onder de titel ‘Eenenveertig cent per dag’ op de website van het Nederlands Dagblad (NB: dit is alleen tegen betaling in zijn geheel te lezen).
Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft ook een Nederlandstalige website: nl.wfp.org/nieuws.
 
Lees ook:
29-06-15  Veilig naar Europa vluchten: dat moet kunnen
09-06-15  Oproep Europese kerken: herdenk omgekomen vluchtelingen