20 mei 2015

'Nederland zegt: je mag geen dromen hebben'

'Nederland zegt: je mag geen dromen hebben'
Bed, bad, brood èn haring: theologiestudenten Council for World Mission lopen stage bij INLIA. Ze hebben stelt gelopen, in het Openluchtmuseum oude huisjes bekeken, op de Afsluitdijk gestaan en haring gegeten. Allemaal nieuwe ervaringen voor de twee theologiestudenten van de Council for World Mission die via Kerk in Actie bij INLIA stage liepen. Winsome, 28 jaar, uit Singapore (geboren in Birma) en Daniel van 23 uit Noord-Sumatra verbleven de afgelopen 4 weken in Groningen.Het was hun eerste bezoek aan Europa. Maar noch de stelten, noch de Afsluitdijk is wat hen het meest zal bijblijven. ,,We hebben een heleboel nieuwe dingen gezien en ervaren’’, zegt Winsome, ,,maar wat het meeste indruk heeft gemaakt zijn de ontmoetingen met de mensen in de ‘bed, bad, brood’-opvang. Mensen die hier zitten zonder familie, zonder vrienden, zonder huis, werk, dagbesteding. Zonder hoop. Ik kan het me nauwelijks voorstellen.’’ 
 
Daniel vult aan; het heeft hem veranderd deze mensen te spreken en hun lijden te voelen. ,,Het is hard je te moeten te realiseren dat mensen elkaar dit aan doen.’’ Want dat is hoe de twee ertegenaan kijken: de Nederlandse overheid veroorzaakt lijden. ,,Nederland zegt voortdurend tegen deze mensen: je mag niet, je kunt niet, je zult niet, je hebt geen recht. Nederland zegt: je mag geen dromen hebben’’, Winsome valt even stil. Dan: ,,Eigenlijk zegt Nederland tegen deze mensen: jullie mogen niet bestaan.’’ You’re not supposed to exist.
 
,,Nederland is zo’n groot land’’, vindt ze, ,,Ik woon in Singapore, dat is klein, maar Nederland? Jullie hebben hier zoveel ruimte! Zoveel welvaart. Het is alsof jullie al die welvaart alleen maar voor jullie eigen gemeenschap willen houden. Dat stemt verdrietig.’’ En dan ineens klaart ze op: ,,Maar er is hoop! De jonge medewerkers van INLIA, die vreemdelingen hulp bieden. De ex-asielzoekers die inmiddels een verblijfstatus hebben en op hun beurt nieuwkomers helpen. De oudere vrijwilligers. Die mensen bieden niet alleen asielzoekers hoop, maar jullie allemaal. Hoop op een betere maatschappij van mensen.’’INLIA werkt niet voor asielzoekers, zeggen ze, ,,INLIA works for humanity, based on the gospel.’’ INLIA werkt, op basis van het evangelie, voor de mensheid, of de menselijkheid. Humanity betekent beide. Met de medewerkers van INLIA hebben ze diensten gedraaid bij de opvang in het voormalige Formule 1 hotel in de stad Groningen. Spreekuur gehouden, schoongemaakt, er overnacht ook. Met mensen gekookt, gesproken, gehuild en gelachen. 
 
Het was een hele merkwaardige ervaring om te werken in de ‘bed, bad, brood’ en te zien dat kranten, tv en radio daar dagelijks over gingen, zegt Winsome: ,,We hadden net John (INLIA-directeur John van Tilborg, red.) ontmoet, en vervolgens zagen we hem keer op keer op tv! We gingen zelfs met hem mee naar Den Haag, naar een hoorzitting in jullie parlement.’’
 
Het was bijna surrealistisch, zegt Daniel. ,,En in het begin wisten we natuurlijk van niks. We moesten snel bijleren. Snel leren zwemmen, is het gezegde, maar om het op zijn Nederlands te zeggen: we hebben snel leren fietsen.’’ 
 
Ze deden ook mee aan het protest in Groningen tegen het ‘bed, bad, brood’-akkoord van het kabinet. Haar eerste demonstratie ooit, voor hem de tweede in zijn leven. Voor beiden een onuitwisbare ervaring. Indringend, zegt Winsome. De asielzoekers uit de opvang waren erbij. Tijdens het protest waren zij stil. De rest van de aanwezigen sprak voor hen. ,,Het was ontroerend dat de andere mensen feitelijk zeiden: jullie hebben geen stem, wij geven jullie een stem.’’
Daarna legden de asielzoekers witte rozen neer bij het stadhuis, ze boden ze aan de gemeenschap van Groningen en het gemeentebestuur als vertegenwoordiging van die gemeenschap aan. In stilte. Very powerful.
 
,,Weet je’’, zegt Daniel ineens, ,,door deze stage heb ik een nieuwe manier gevonden om het Woord verkondigen: namelijk door te handelen.’’ Winsome: ,,Er is zo’n uitspraak, ik weet niet meer van wie: ‘predik het evangelie, indien noodzakelijk gebruik dan woorden’. Nu weet ik wat daarmee wordt bedoeld. Ik zal het toepassen in mijn leven. Persoonlijk en als dienaar van de kerk.’’,,We hebben dus behalve steltlopen nog wel wat dingen geleerd’’, zegt Daniel. En die haring? ‘An acquired taste’, zeggen ze op z’n Engels. Wat letterlijk vertaald ‘een verworven smaak’ betekent maar feitelijk een beleefde manier is om te zeggen dat ze het niet echt lekker vonden.


Meer informatie:
In het kader van het programma 'Face to Face the Netherlands 2015: Exploring Migration & Human Trafficking'  waren 10 theologiestudenten vanuit diverse landen 7 weken te gast bij Kerk in Actie, en volgden stages bij kerkelijke organisaties die actief zijn op het gebied van hulp aan asielzoekers, ongedocumenteerde migranten, slachtoffers van mensenhandel etc. 
De Protestantse Kerk in Nederland is een van de lidkerken van de Council for World Mission.

Lees ook:
01-05-15  Bed-bad-brood voorziening in Groningen blijft open
30-04-15  Bed-bad-brood discussie: Haagse wenselijkheid vs lokale realiteit