01 mei 2015

Bed-bad-brood voorziening in Groningen blijft open

Bewoners leggen bloemen bij stadhuis. De bed-bad-brood voorziening van de Gemeente Groningen in het vml. Formule 1 hotel blijft open. Dat blijkt uit uitspraken van wethouder Ton Schroor en de bijna voltallige Groningse gemeenteraad. Tijdens een ‘lawaai-demonstratie’ op de Grote Markt op 24 april jl. legden vreemdelingen die in deze bed-bad-brood voorziening verblijven witte rozen bij het stadhuis, als dank voor de steun van de gemeente en de bevolking van Groningen.
 

Voorziening van INLIA in centrumgemeente Groningen

Sinds de uitspraken van het Europees Comité voor Sociale Rechten (gepubliceerd op 10 nov 2014) en de Centrale Raad van Beroep (17 dec 2014) is de gemeente Groningen, als centrumgemeente voor de hele provincie, verplicht om per direct een ‘bed-bad-brood’ voorziening te bieden. Omdat “INLIA beschikt over deskundigheid op het gebied van vreemdelingenrecht en ruime ervaring heeft in de omgang met afgewezen asielzoekers” heeft INLIA van de gemeente Groningen de opdracht gekregen om “op zo kort mogelijke termijn een sobere opvangvoorziening in te richten voor uitgeprocedeerde asielzoekers”. 
Om de eerste groep mensen die zich meldde meteen onderdak te kunnen bieden is eerst tijdelijke extra woonruimte ingehuurd. Per half maart van dit jaar kon de vml. noodopvanglocatie aan de Helsinkistraat (het vroegere Formule 1 Hotel) worden geopend. Inmiddels verblijven daar meer dan 70 gasten, sommigen afkomstig uit eerdere noodopvanglocaties, anderen nadat ze op straat waren gezet vanuit Ter Apel of een andere rijksopvanglocatie van het COA.
Zij krijgen niet alleen nachtopvang, maar mogen ook overdag gebruik maken van faciliteiten en ondersteuning om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen in het land van herkomst, in Nederland of in een derde land. Zoals al vaker gemeld: ongeveer een derde van de vreemdelingen in de bed-bad-brood voorzieningen verblijft legaal in Nederland op grond van nog lopende procedures. Zij zijn dus niet uitgeprocedeerd en hebben dus ook geen vertrekplicht; de rijksoverheid heeft ze echter wel zonder enige voorziening op straat gezet.
 
Haags akkoord verworpen
Volgens het zogenaamde bed-bad-brood akkoord dat de coalitiepartijen PvdA en VVD na negen dagen onderhandelen sloten, zou nog slechts in 5 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) en in Ter Apel een bed-bad-brood voorziening geboden mogen worden. In reactie daarop zei wethouder Ton Schroor van Groningen het “een bizarre deal” te vinden: “Na ruim een week vergaderen is een Haags probleem vakkundig opgelost en over de schutting gegooid. Gemeenten mogen zich er mee redden”. Hij weigert om de zeventig bewoners van het Formule 1 Hotel op straat te zetten of met een treinkaartje enkele reis naar Den Haag te sturen: “Het slepen met mensen vinden we moreel verwerpelijk”. 
 
 


 
 
 
‘Vluchtalarm’
Uit protest tegen het bed-bad-brood akkoord van het kabinet organiseerde een aantal maatschappelijke organisaties op vrijdag 24 april een ‘lawaai-demonstratie’ op de Grote Markt. Tegelijkertijd was het protest ook bedoeld als steun voor de opstelling van het Groninger gemeentebestuur. Enkele honderden mensen deden mee aan het ‘Vluchtalarm’. Ook diverse vertegenwoordigers van Chartergemeenschappen en andere kerken in Stad en Ommeland gaven gehoor aan de oproep van INLIA ook aan de manifestatie deel te nemen.
Een dertigtal bewoners van het Formule 1 Hotel vroeg met een symbolische stilte aandacht voor hun moeilijke positie en legde witte rozen bij het stadhuis, als dank dat de gemeente en bevolking van Groningen ze niet op straat zet maar blijft ondersteunen.
 


 
 
 
Ook de gemeenteraden in o.a. Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Eindhoven hebben zich inmiddels kritisch over de plannen van het kabinet uitgelaten.

Foto's door Daniel Sinaga
 
Meer informatie:
Artikelen op de website van RTV Noord:
Tot tranen toe geroerd voor bed, bad en brood (24 april 2015)
Wethouder Stad: Deal over bed bad brood is bizar (22 april 2015)
Persbericht op de site van de Gemeente Groningen:
Gemeente Groningen biedt uitgeprocedeerde vreemdelingen 'bed-bad-brood'  (12 maart 2015)
Motie 'bed bad brood en begeleiding blijven' aangenomen door de Gemeenteraad van Utrecht d.d. 30 april 2015
Blog van Geesje Werkman, vluchtelingenspecialist van de PKN, over 'bed bad brood verwarring' d.d. 17 april 2015

Lees ook:
30-04-15  Bed bad brood discussie: Haagse wenselijkheid vs lokale realiteit
23-04-15  Veel kritiek op bed bad brood compromis kabinet