23 februari 2015

750 slapeloze nachten na het Kinderpardon

750 slapeloze nachten na het Kinderpardon
Ruim twee jaar geleden werd de 'kinderpardon-regeling' bekend gemaakt. Helaas is voor honderden gewortelde kinderen nu, 750 slapeloze nachten verder, nog steeds geen einde gekomen aan de onzekerheid over hun verblijf in Nederland. 

 
Op 21 december 2012 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’, beter bekend onder de naam ‘Kinderpardon’, naar de Tweede Kamer. Deze  regeling was bedoeld om een einde te maken aan de onzekerheid voor reeds langdurig in Nederland verblijvende, zgn. ‘gewortelde’ kinderen, van wie de ouders asiel hadden gevraagd of die als alleenstaande minderjarige naar Nederland waren gekomen.

Met steun van onder andere meer dan 300 burgemeesters en meer dan 36.000 handtekeningen onder een petitie is er campagne gevoerd voor een eerlijke uitvoering van de regeling. Enkele honderden kinderen en hun gezin hebben in het kader van deze regeling een verblijfsvergunning gekregen. Maar er zijn ook een paar honderd kinderen onterecht buiten het kinderpardon gebleven, bijvoorbeeld omdat ze te lang buiten ‘rijkstoezicht’ zouden zijn geweest, of omdat ze eenvoudig inmiddels te oud (!) zijn om voor het kinderpardon in aanmerking te komen.

INLIA heeft zich steeds samen met Defence for Children en andere partnerorganisaties ingezet voor deze kinderen middels de campagne ‘Voor een Eerlijk Kinderpardon’. Voor die paar honderd kinderen willen DCI, INLIA en anderen nu opnieuw aandacht vragen, omdat we sinds het weekend van 21 en 22 februari inmiddels “750 slapeloze nachten” verder zijn.

In een aantal kerken is deze zondag in de voorbeden hieraan aandacht besteed. Wij hopen dat een ieder wakker wordt geschud en dat er eindelijk recht wordt gedaan, zodat deze kinderen weer kunnen slapen. Binnenkort zal er meer worden bekendgemaakt over de nieuwe actie voor een Eerlijk Kinderpardon.

 
 
Meer informatie:
Het bericht op de site van Defence for Children
 
Lees ook: 
07-01-13  Staatssecretaris maakt regeling kinderpardon bekend
14-04-14  Kinderombudsman: honderden onterecht uitgesloten van kinderpardon
02-05-14  600 kinderen wachten op Eerlijk Kinderpardon
25-06-14  Petitie Eerlijk Kinderpardon aan Tweede Kamer aangeboden
26-09-14  Vijftig ‘buiten beeld’ gezinnen krijgen alsnog kinderpardon
15-12-14  Kinderpardon: nog ruim 200 beroepszaken