27 januari 2015

Gebed voor Victoria

We zijn geraakt door het overlijden van Victoria Balla Clark op vrijdag 23 januari 2015 te Beilen.Victoria was één van onze goede bekenden. 

Lieve Heer,

 
De meesten noemden haar Victoria,
of Victoria Clark. 
 
Velen kenden haar als zwervende vreemdelinge,
een asielzoekster van de straat.
 
Zelf meldde zichzelf altijd 
met enige trots als Victoria Balla Clark !
 
Victoria Balla Clark,  
ondanks haar relatief jeugdige leeftijd, 
ze was nog maar in de veertig,
op “natuurlijke” wijze overleden;
geen zelfmoord of zo; 
haar lichaam heeft het gewoon begeven,  
haar lichaam was op.  
 
Heer, we weten niet hoe U haar hebt ervaren;
op ons heeft ze een onvergetelijke indruk achtergelaten.
 
Ik zal niet uitweiden over het moment
dat ik met haar in onze wachtkamer in gesprek was
toen haar schoenen geheel kapot waren
en ze mij daarvan toch echt het resultaat moest laten ervaren.
 
In een opvanghuis moest zelfs het dienstrooster worden aangepast,
alleen met de meest ervaren krachten . . . . . .
 
Het - op haar verzoek - beheren van de schadevergoeding
die ze ontving voor onrechtmatige ‘vreemdelingenbewaring’
was ook geen eenvoudige opgave;
binnen tien dagen 
had ze alles opgeëist 
en raakte door de wijze van verbruik 
“dermate boven haar theewater dat ze is opgenomen op een gesloten GGZ afdeling”, 
zo vertelt het verleden.
 
Maar Heer, ik vertel U dit alles met een warme, weemoedige glimlach.
 
Ze was wat vreemd en dus ook bijzonder;
met al haar (on)hebbelijkheden kon je toch zo gemakkelijk een zwak voor haar hebben,
en ik weet zeker Heer, dat ik niet de enige ben.
 
Ik ga ervan uit dat Petrus haar aan de poort dan ook wel welkom zal heten
en, haar onrust kennende,
Victoria Balla Clark 
een plaats zal geven waar ze uiteindelijk haar rust zal vinden. 
 
 
John W.R. van Tilborg