19 december 2014

Christenen uit Pakistan nu ook aangewezen als risicogroep

Christenen uit Pakistan nu ook aangewezen als risicogroep
Op 18 december jl. heeft staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer geschreven dat nu ook christenen afkomstig uit Pakistan worden aangemerkt als risicogroep.  De reden hiervoor is de kwetsbare positie van christenen in Pakistan en het feit dat het aantal mensenrechtenschendingen waar religieuze minderheden het slachtoffer van werden, is toegenomen.


De staatssecretaris baseert deze beleidswijziging op een nieuw thematisch ambtsbericht d.d. 20 november 2014 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot nu werden alleen ahmadi’s uit Pakistan als risicogroep aangewezen. De aanwijzing als risicogroep houdt in dat, wanneer een christelijke asielzoeker aannemelijk maakt dat hij problemen heeft ondervonden in Pakistan als gevolg van zijn geloofsovertuiging, snel zal worden geconcludeerd dat deze problemen ook voldoende zwaarwegend zijn om aan betrokkene een asielstatus te geven. De asielaanvraag wordt wel individueel beoordeeld. De gestelde vrees voor vervolging dient met individuele feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt te worden. Verder is niet vereist dat de betreffende christen uit Pakistan zich voor zijn komst naar Nederland tot de Pakistaanse autoriteiten heeft gewend voor bescherming. Tenslotte wordt er nog wel bekeken of iemand een vlucht- en/of vestigingsalternatief elders in Pakistan heeft.

De inzet van de ChristenUnie en diverse kerken en organisaties heeft hiermee eindelijk resultaat gehad. Begin vorig jaar werd op initiatief van een christelijke gemeente uit Zuid-Limburg een petitie aan de Kamer aangeboden waarin werd gevraagd christenen niet naar Pakistan terug te sturen, maar staatssecretaris Teeven weigerde toen nog de christenen als risicogroep aan te merken, zo schreef hij op 26 maart 2013 aan de Kamer.


Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 18 december 2014 aan de Tweede Kamer
Het thematisch ambtsbericht van Buitenlandse Zaken d.d. 20 november 2014 inzake christenen en ahmadi's uit Pakistan (52 pag's pdf-bestand, 880 kB)

 

Lees ook
11-04-13  Pakistaanse christenen: hoe groot is het risico?
13-03-13  Kerk biedt Kamer petitie Pakistaanse christenen aan 
14-02-13  Situatie van christenen in Pakistan zorgwekkend