28 oktober 2014

Rechtbank Groningen: toch zicht op uitzetting naar Somalië

Volgens de Rechtbank Groningen is er nog steeds sprake van ‘zicht op uitzetting’ naar Somalië. De vreemdelingenbewaring van een afgewezen Somalische asielzoeker hoeft daarom niet te worden opgeheven. De rechtbank negeert hiermee de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 3 juli 2014.


De betrokken Somaliër is na afwijzing van zijn asielverzoek naar Duitsland doorgereisd en op grond van het Dublin-verdrag door Duitsland weer aan de Nederlandse marechaussee overgedragen. Vervolgens heeft DT&V geprobeerd hem naar Somalië uit te zetten. Gesprekken van de Nederlandse ambassade in Nairobi met de Somalische autoriteiten hebben echter tot op heden niet als resultaat gehad dat Somalië medewerking verleent aan gedwongen terugkeer. De laatste reguliere uitzetting van Nederland naar Somalië dateert van november 2013. Niettemin is de Rechtbank Groningen “van oordeel dat, ondanks dat er tot op heden geen reactie is van de Somalische autoriteiten naar aanleiding van het overleg op 30 april 2014, er nog sprake is van zicht op uitzetting”.

Hiermee oordeelt de rechtbank dus volstrekt tegengesteld aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat schrapte deze zomer een klacht van een Somalische asielzoeker, omdat Nederland er niet in slaagt afspraken over gedwongen terugkeer naar Somalië te maken en betrokkene dus ook geen risico loopt op mensenrechtenschending.

Deze gang van zaken bevestigt wat INLIA op 19 september al schreef: omdat het Europees Hof pas uitspraken wil doen als Nederland gaat uitzetten raken Somalische asielzoekers uitgeprocedeerd en komen vervolgens zonder rijksopvang op straat terecht. Tegen het onthouden van basisvoorzieningen zoals voedsel, onderdak en kleding aan uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde dakloze vreemdelingen heeft de Protestantse Kerk in Nederland een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Het wachten is nu op de definitieve uitspraak van dit gezaghebbend comité, die uiterlijk op 10 november a.s. zal worden gepubliceerd.


Meer informatie:
De uitspraak van de Rechtbank Groningen d.d. 16 sept 2014 (zaaknr AWB 14/20020, 4 pag's pdf-bestand)

Lees ook:
19-09-14  EHRM schrapt klacht omdat Nederland niet uitzet naar Somalië
31-07-14  Staatssecretaris lijkt wederom uitspraak ECSR te negeren
11-12-13  Uitzetting naar Somalië opnieuw niet mogelijk

Dossier Somalië