24 oktober 2014

Amnesty herhaalt oproep: stop uitzetten naar Somalië

Amnesty herhaalt oproep: stop uitzetten naar Somalië
Amnesty International spreekt zich opnieuw uit tegen het terugsturen van asielzoekers naar Somalië. Uit een recent AI-rapport blijkt dat er sprake is van grootschalige mensenrechtenschendingen in de gebieden die in handen zijn van Al-Shabaab. Somaliërs die worden uitgezet naar deze gebieden moeten vrezen voor hun veiligheid, aldus Amnesty.

Desondanks blijft de Nederlandse overheid doorgaan met te proberen toch uit te zetten naar Somalië. Een Somalische asielzoeker die in november 2013 door Nederland werd uitgezet naar Somalië raakte drie dagen na zijn uitzetting gewond bij een zelfmoordaanslag, waarbij zes mensen om het leven kwamen. Amnesty maakt ook melding van de onthoofding van een Somalische asielzoeker, kort nadat deze vanuit Jemen terugkeerde.

Waar de Nederlandse overheid enerzijds alles in het werk stelt om te voorkómen dat mensen naar Syrië gaan om zich aan te sluiten bij IS(IS), worden anderzijds veel uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers die nu nog in Nederland verblijven, gedwongen terug te gaan naar Somalië en zich aan te passen aan Al-Shabaab, een met IS vergelijkbare terreurorganisatie. Somalische asielzoekers die weigeren dit te doen, belanden als gevolg van het Nederlandse asielbeleid zonder voorzieningen op straat in Nederland en bivakkeren momenteel o.a. in de Vluchtgarage in Amsterdam.
Europees landenrapport over Somalië
Het European Asylum Support Office (EASO, het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken, gevestigd op Malta, staat onder leiding van de Nederlandse topambtenaar dr Rob Visser) dat de EU-lidstaten moet bijstaan op het gebied van asiel en immigratie, heeft op 3 oktober jl. haar eerste algemene landenrapport gepubliceerd, en wel over Somalië. Het ‘Country of Origin Information’-rapport gaat uitgebreid in op de invloed van Al-Shabaab, het willekeurig geweld en de moeilijkheden die terugkeerders uit westerse landen ondervinden; zij worden er door Al-Shabaab onder andere van verdacht te spioneren voor de Somalische autoriteiten.

In de paragraaf over ‘Forced Return’ (5.5.4) vermeldt het rapport dat Nederland bijna het enige EU-land is dat gedwongen uitzet naar Centraal- en Zuid-Somalië:
Many EU+ countries still apply a policy that excludes forced returns to South/Central Somalia.  Currently, there is hardly any statistical information available concerning forced returns from EU+ countries to South/Central Somalia, with the exception of the Netherlands. Since 4 December 2012 ‘the (Dutch) Minister for Migration decided that forced returns to Somalia are possible again because Mogadishu is considered an area where stay or transit are no longer an unacceptable risk. (…) The Repatriation and Departure Service returns Somali foreign nationals to the airport in Mogadishu.’ In 2013, the number of voluntary returns to Somalia amounted to approximately 50, whereas the number of forced returns was ‘less than 5.’ (als bron voor deze informatie wordt verwezen naar e-mails van de IND en DT&V).

Het EASO Country of Origin rapport is geschreven door samenwerkende experts uit Oostenrijk, Zwitserland, Slowakije en Nederland. Het is de bedoeling dat de rapporten van EASO over de voornaamste landen van herkomst van asielzoekers een bijdrage leveren aan de harmonisatie van het Europees asielbeleid en op termijn de nationale ambtsberichten vervangen.


Meer informatie:
Het persbericht van Amnesty International "Door Nederland uitgezette Somaliërs riskeren dood bij terugkeer" d.d. 22 okt 2014
Het persbericht "Somalia in focus" en de complete tekst van het rapport van EASO “South and Central Somalia: Country Overview” (Engelstalig, 152 pag’s, 7,5 MB) d.d. 3 okt 2014 staan ook op de website www.easo.europa.eu.

Lees ook:
03-10-14  Staatssecretaris laat Somaliër uit AZC Utrecht op straat zetten
04-08-14  RvS: Vreemdeling moet zelf bewijzen niet onder terreur te kunnen leven
25-04-14  ‘Niet alle mensen in de Vluchtgarage zijn uitgeprocedeerd’
04-12-13  Uitgezette Somaliër gewond bij bomaanslag in Mogadishu

Dossier Somalië