06 juni 2014

Regering doof voor roep om Eerlijk Kinderpardon

Regering doof voor roep om Eerlijk Kinderpardon
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 4 juni 2014 tijdens een Algemeen Overleg met de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie aangegeven de regels voor het Kinderpardon niet te willen verruimen. Hij heeft geen boodschap aan de maatschappelijke onrust die is ontstaan over het feit dat naar schatting ongeveer 600 in Nederland gewortelde kinderen buiten het Kinderpardon vallen.

 

Oplossing
Tijdens het Algemeen Overleg met staatssecretaris Teeven, dat onder andere ging over het Kinderpardon, vroegen verschillende Kamerleden aan de staatssecretaris om naar een oplossing te zoeken voor groepen kinderen die wel langdurig in Nederland verblijven maar toch niet onder het Kinderpardon vallen.
GroenLinks presenteerde, mede namens de SP, een initiatiefnota. Hierdoor zou het Kinderpardon worden uitgebreid naar kinderen die niet onder Rijkstoezicht hebben gestaan maar wel bij de gemeente bekend waren, jongeren die nu ouder zijn dan 20 en kinderen die geen asielprocedure hebben doorlopen maar wel een reguliere verblijfsvergunning hebben aangevraagd. De ChristenUnie en D66 vonden ook dat het Kinderpardon nu te strikt wordt uitgelegd en voor meer groepen kinderen zou moeten gelden. Het CDA vroeg Teeven om te zoeken naar een oplossing via een verklaring van burgemeesters over het feit dat een kind in hun gemeente heeft gewoond. De PvdA zei vooralsnog vertrouwen te hebben in de beloofde ruimhartigheid waarmee Teeven naar 'grensgevallen' zou kijken.

Brede maatschappelijke steun
Verschillende Kamerleden complimenteerden tijdens het debat burgemeester Ostendorp van Bunnik die zich inzet voor Shenjun en andere kinderen die buiten het Kinderpardon vallen. Zijn brief aan Teeven is inmiddels door 78% van alle burgemeesters ondertekend.
De Kinderombudsman heeft Teeven opgeroepen om bij de toepassing van het Kinderpardon het belang van het kind voorop te stellen. Ook dat pleidooi werd door veel Kamerleden ondersteund. Intussen tekenden meer dan 31.000 mensen de petitie voor een Eerlijk Kinderpardon op www.eerlijkkinderpardon.nu.

Rol burgemeesters
In zijn antwoord op de vragen van de Kamerleden liet Teeven weten dat de regering niet bereid is om de regels van het Kinderpardon op te rekken. Wel bevestigde hij zijn verzoek aan de burgemeesters om zich te melden als zij informatie over een kind hebben die nog niet bij de overheid bekend is. Er is veel onduidelijkheid over wat nu van wie verwacht wordt en welke informatie wel of niet relevant zou zijn.
Teeven zei dat ook informatie over het 'maatschappelijk belang' van kinderen en hun ouders in een gemeente meegewogen zou kunnen worden, zoals eerder ook werd aangegeven door voormalig minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel. Verder zei hij toe dat er ook zal worden gekeken naar schrijnende zaken van kinderen die om andere redenen dan het niet voldoen aan het rijkstoezichts-criterium buiten het Kinderpardon vallen. Het LOGO onderzoekt in overleg met de organisaties van de campagne 'Eerlijk Kinderpardon' welke weg het beste bewandeld kan worden bij het voorleggen van zaken door burgemeesters. Meer informatie daarover zal binnenkort bekendgemaakt worden. De organisaties van de campagne Eerlijk Kinderpardon roepen de staatssecretaris op de 'kinderrechtenbril' op te zetten als hij opnieuw naar de zaken van de kinderen kijkt.

Manifestatie
VluchtelingenWerk Nederland, INLIA, Stichting LOS, Kerk in Actie en Defence for Children maken zich nog altijd grote zorgen over het feit dat er maar voor een beperkte groep kinderen naar een oplossing wordt gezocht. De organisaties zetten zich in voor de naar schatting 600 kinderen die voor hun achttiende langer dan vijf jaar in Nederland waren, een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en buiten het Kinderpardon vallen. Om aandacht te vragen voor deze in Nederland gewortelde kinderen wordt er op 25 juni van 13.30 tot 16.00 uur een manifestatie gehouden op het Plein in Den Haag.


Meer informatie:
Het advies van de ACVZ d.d. 9 december 2011 'Om het maatschappelijk belang - over het betrekken van het lokale bestuur en de lokale gemeenschap bij de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid' (pdf-bestand, 68 pag's, 1,27 MB)
De kabinetsreactie d.d. 5 juni 2012 op bovengenoemd ACVZ-advies (pdf-bestand, 5 pag's)
De initiatiefnota kinderpardon van GroenLinks kamerlid mw Linda Voortman (link naar website GL) 
Het actuele overzicht van de burgemeesters die de oproep van burgemeester Ostendorp van Bunnik hebben ondertekend

Lees ook:
28-05-14  Tweede Kamer houdt rondetafelgesprek over kinderpardon
16-05-14  Pleidooi voor een Eerlijk Kinderpardon
02-05-14  600 Kinderen wachten op Eerlijk Kinderpardon