19 maart 2014

Verslechtering situatie Somalië, maar geen aanpassing asielbeleid

De recente toename van geweld in Mogadishu is voor staatssecretaris Teeven, hoewel ‘betreurenswaardig’, geen reden om het asielbeleid ten aanzien van Somalië verder aan te passen, zo blijkt uit zijn beantwoording van vragen vanuit de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van berichten dat honderden gezinnen de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn ontvlucht als gevolg van nieuwe gevechten tussen regeringstroepen en Al-Shabaab heeft kamerlid Gesthuizen (SP) onlangs schriftelijke vragen aan staatssecretaris Teeven gesteld. Hierin vraagt zij of deze recente ontwikkelingen voor de staatssecretaris aanleiding zijn om het asielbeleid ten aanzien van Somalië te heroverwegen.

De staatssecretaris vindt de recente ontwikkelingen in Somalië, waarin met name in Mogadishu de afgelopen weken een aanmerkelijke stijging in de mate van geweld is opgetreden, weliswaar ‘betreurenswaardig’; in deze gewijzigde omstandigheden ziet hij echter geen reden om het asielbeleid verder aan te passen:
"De situatie in Somalië, met name in Zuid- en Centraal-Somalië, is al jaren zorgwekkend en wordt gekenmerkt door gevechten en aanslagen. […] Recente berichtgeving bevestigt de bovengenoemde tendens van gericht geweld in Mogadishu, maar maakt ook melding van willekeurig geweld in de stad. […] Voor wat betreft de berichtgeving over recent willekeurig geweld in Mogadishu zie ik vooralsnog geen aanleiding om mijn beleid aan te passen."

Ondanks dat de staatssecretaris blijkbaar op de hoogte is van de snel veranderende en nog altijd zeer gevaarlijke omstandigheden in Somalië legt hij berichtgeving die een verslechtering van de situatie aantonen naast zich neer. Sterker nog, de staatssecretaris wil liever wachten op een nieuw ambtsbericht, dat pas in het najaar uitgebracht zal worden, voordat hij inhoudelijk naar de situatie wil kijken. Of er zich in de tussentijd ontwikkelingen voordoen die de situatie als weergegeven in het huidige ambtsbericht tegenspreken vindt de staatssecretaris blijkbaar niet relevant:
"In het najaar verwacht ik een nieuw ambtsbericht over de situatie in het land en aan de hand daarvan zal ik, zoals gebruikelijk, bepalen of een beleidswijziging geïndiceerd is. Een van de zaken die ik daarbij vanzelfsprekend bezie, is de aard en omvang van het geweld in Mogadishu en de wijzigingen die zich daarin in de verslagperiode hebben voorgedaan."


Meer informatie:
Het bericht 'Honderden mensen ontvluchten Mogadishu' in het Nederlands Dagblad van 20 februari 2014
De  antwoorden van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 10 maart 2014 op vragen van het Kamerlid Gesthuizen ingediend op 25 febr 2014
Het algemeen ambtsbericht Somalië van Buitenlandse Zaken d.d. 19 dec 2013

Lees ook:
30-01-14  Asielbeleid Somalië aangepast na ambtsbericht
03-01-14  Ambtsbericht: Somalië toch onveilig

Dit bericht maakt deel uit van Dossier Somalië