21 oktober 2013

UNHCR: Somaliërs zonder netwerk in Mogadishu kunnen niet terug

UNHCR: Somaliërs zonder netwerk in Mogadishu kunnen niet terug
Volgens de thans geldende richtlijnen van de UNHCR kunnen alleen Somaliërs waarvan verwacht kan worden dat ze steun kunnen krijgen van familie en/of hun clan in Mogadishu verblijven. Buiten Mogadishu is volgens de UNHCR in het geheel geen binnenlands vlucht- of vestigingsalternatief.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties heeft uitleg gegeven aan een Deense advocaat over de huidige richtlijnen ten aanzien van binnenlandse vlucht- en vestigingsalternatieven in Somalië. In zijn brief van 25 september 2013 schrijft de UNHCR dat alleen Somaliërs in Mogadishu kunnen verblijven waarvan verwacht kan worden dat ze steun kunnen krijgen van familie en/of van hun clan. Daarnaast zal per individu bekeken moet worden of zij veilig in Mogadishu kunnen verblijven. Zo lopen sowieso politici, journalisten, zakenmensen en clan-oudsten een verhoogd gevaar in Mogadishu.

Letterlijk geeft de UNHCR in overweging 12 (op pag. 3) het volgende aan:
In relation to consideration of an IFA/IRA [binnenlands vlucht- en vestigingsalternatief] for Somalis fleeing persecution or serious harm by Al Shabaab, protection from the State is generally not available in Mogadishu even though the city is under control of government forces supported by AMISOM troops. This applies to both (a) Somalis who can be presumed to be on Al Shabaab's hitlist as well as (b) those seeking to travel to Mogadishu to escape human rights abuses being experienced while living in Al Shabaab controlled areas.” Volgens de UNHCR vallen onder groep a onder andere “politicians, journalists, businessmen and clan elders who face a real risk of targeted killings” (paragraaf 13 op pag. 3).

De UNHCR geeft verder aan dat er buiten Mogadishu, in de overige delen van Centraal- en Zuid- Somalië, in het geheel geen binnenlands vlucht - en/of vestigingsalternatief is. Letterlijk zegt het UNHCR hierover in de conclusie (paragraaf 27 op pag. 9):
In light of the overall situation in South Central Somalia (outside Mogadishu) UNHCR considers that, on the whole, an IFA or IRA would not be relevant or reasonable given, in particular, the existence of widespread violence and prevalent human rights violations, the physical risks and legal or physical barriers encountered in reaching other areas, as well as the serious difficulties faced in accessing basic services and ensuring economic survival in a situation of displacement.”


Meer informatie:
De volledige brief van de UNHCR aan de Deense advocaat d.d. 25 september 2013 (Engelstalig, pdf-bestand, 10 pag’s)

Lees ook:
13-09-13  EHRM: Mogadishu veilig voor Somaliërs met lokale banden
20-08-13  Artsen zonder Grenzen verlaat onveilig Somalië

Dit bericht maakt deel uit van het Dossier Somalië