22 december 2011

Campagne 'Het gaat om mensen' van start

Campagne 'Het gaat om mensen' van start
Onder de titel ‘Het gaat om mensen’ is de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland een campagne gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor de persoonlijke consequenties voor mensen die moeten vluchten.


De campagne wil duidelijk maken dat het bij vluchtelingen altijd gaat om concrete mensen met verdriet, angsten en zorgen. In de politiek bestaat de neiging te spreken in versluierende, algemene taal, met termen als ‘vloedgolf’ of ‘statistisch lastige problematiek’. Hierdoor wordt de pijn van individuele mensen onvoldoende belicht. Met het motto ‘Hoe gevoelig ben je’ op posters en in verhalen doet de campagne een appèl op o.a. de kerkelijke achterban om zich te verdiepen in de persoonlijke consequenties van mensen die moeten vluchten.

De campagne sluit aan bij de Internationale Dag van de Mensenrechten (jaarlijks op 10 december) en bij de campagne van VluchtelingenWerk Nederland onder de naam ‘Leven in veiligheid’. Kerk in Actie heeft een boekje met achtergrondverhalen gepubliceerd van vluchtelingen die hier in eerste instantie niet mochten blijven, maar die door tussenkomst van kerken of kerkelijke organisaties een bestaan hebben kunnen opbouwen in Nederland.


Meer informatie:
de aankondiging op de website van de Raad van Kerken
de achtergrondverhalen van Kerk in Actie
de campagne van VluchtelingenWerk Nederland