23 september 2011

Strafbaarstelling illegaliteit in strijd met EU-terugkeerrichtlijn

Het concrete voorstel van minister Leers illegaliteit strafbaar te stellen middels een forse boete of de daarbij behorende vervangende hechtenis van maximaal vier maanden, is volgens de verantwoordelijke Eurocommissaris mw Malmström in strijd met de EU-terugkeerrichtlijn. Mevrouw Cecilia Malmström, die zelf van liberale huize is, stelt dit in antwoord op vragen die gezamenlijk werden gesteld door de Nederlandse Europarlementariërs van GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA en D66.

Volgens de EU-terugkeerrichtlijn en een recente uitspraak van het Hof van Justitie (zie ons bericht van 29/4) mag er geen gevangenisstraf opgelegd worden aan illegalen alleen vanwege het illegale verblijf. "Een illegaal mag alleen worden vastgezet met het oog op een eventuele terugkeer naar het land van herkomst, en daar is in de wet van Leers geen sprake van", aldus Judith Sargentini (GroenLinks), één van de indieners van de vragen.

Weliswaar wordt in het voorstel van minister Leers illegaal verblijf strafbaar gesteld met een boete, maar in de strafrechtelijke systematiek staat er op het niet voldoen van een boete vervangende hechtenis. Daar het ook nog eens om een forse boete gaat (maximaal 3800 euro), en illegalen een dergelijke boete in de praktijk niet kunnen voldoen, zal er de facto vrijwel altijd vervangende hechtenis worden opgelegd, en dat mag in dit soort gevallen dus niet. De uitvoerbaarheid van het voorstel van minister Leers komt hiermee dan ook op losse schroeven te staan.

"Strafbaarstelling van illegaliteit lost niets op, maar leidt wel tot grote problemen: je drijft illegalen de criminaliteit in als ze helemaal nergens meer terecht kunnen voor hulp. Ook zullen ze bang zijn om bijvoorbeeld aangifte te doen tegen mensenhandelaren." aldus Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP.

Overigens is strafbaarstelling van illegaal verblijf ook helemaal niet nodig. Reeds nu zijn er voldoende mogelijkheden om een illegaal verblijvende vreemdeling in bewaring te nemen en het land uit te zetten. Deze bewaring vindt echter plaats in het kader van de uitzetting en niet puur alleen vanwege het illegale verblijf van de betreffende vreemdeling.


Zie ook:
29-04-11  Europees Hof: strafbaarstelling illegaliteit in strijd met EU-recht
04-04-11  Europese Commissie kritisch over strafbaarstelling illegaal verblijf