30 juni 2011

Onafhankelijkheid bemoeilijkt terugkeer naar Zuid-Soedan

Onafhankelijkheid bemoeilijkt terugkeer naar Zuid-Soedan
Voor Soedanese asielzoekers die terug moeten keren naar het zuiden van hun land van herkomst zal het binnenkort vrijwel onmogelijk worden identiteitspapieren te verkrijgen. Uit diplomatieke informatie blijkt dat alle documenten van Soedanezen uit het zuiden vanaf juli ongeldig zullen worden verklaard. Nieuwe documenten moeten dan aangevraagd worden bij diplomatieke vertegenwoordigingen van de nieuw te vormen Zuid-Soedanese regering. Het is voorlopig nog onduidelijk of, en zo ja per wanneer er een ambassade van Zuid-Soedan in Nederland zal worden geopend..

Bij referendum is begin 2011 besloten dat Soedan zal worden gesplitst in twee aparte landen, Noord- en Zuid-Soedan. Deze splitsing, gepland voor begin juli 2011, is het resultaat van de al tientallen jaren durende bloedige burgeroorlog tussen het streng-islamitische bewind in het noorden en rebellenlegers in het zuiden. De Verenigde Naties, Human Rights Watch en Amnesty International berichten allemaal over ernstige mensenrechtenschendingen in Soedan; meisjes en vrouwen lopen er risico op genitale verminking (besnijdenis) en ook politieke opposanten lopen gevaar. Toch heeft Nederland het categoriaal beschermingsbeleid voor Zuid-Soedanezen in 2005 afgeschaft.