16 juni 2011

Besluit- en vertrekmoratorium Syrië

Besluit- en vertrekmoratorium Syrië
Minister Leers heeft besloten tot het instellen van een besluit - en vertrekmoratorium voor Syrië vanwege de huidige instabiele veiligheidssituatie in dat land. Syrische asielzoekers die thans op straat staan (en waarbij door de IND niet getwijfeld wordt aan het feit dat ze uit Syrië komen) kunnen zich voor opvang opnieuw melden in Ter Apel..

Daarnaast zal er voorlopig niet beslist worden in asielprocedures van Syriërs met een lopende asielaanvraag, omdat thans geheel onduidelijk is hoe de veiligheidssituatie in Syrië zich de komende maanden zal ontwikkelen. Het besluit- en vertrekmoratorium geldt voorlopig voor een half jaar. Daarna zal opnieuw bekeken worden hoe de veiligheidssituatie op dat moment is, en of er redenen zijn om het besluit- en vertrekmoratorium te verlengen of niet.
 
Klik hier voor de brief d.d. 15 juni 2011 van minister Leers.

Aanvulling: ook voor Libië geldt sinds 25 mei 2011 gedurende 6 maanden een besluit- en vertrekmoratorium; Libiërs worden wel gehoord over hun asielaanvraag, maar er worden geen beslissingen genomen; ook hoeven Libiërs de opvang niet te verlaten.