27 mei 2011

Liturgische suggesties tgv Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni a.s. is weer de jaarlijkse Internationale Dag van de Vluchteling (World Refugee Day) ingesteld door de Verenigde Naties bij het 50-jarig bestaan van het Vluchtelingenverdrag van Genève 1951. Wie in de liturgie op een zondag in deze periode aandacht wil schenken aan de thematiek van vreemdelingen en vluchtelingen in ons land willen we graag wijzen op de liturgische en exegetische suggesties die Kerk in Actie heeft gepubliceerd. Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit (Jes. 16:3).

De samenstellers ds Karel Blei en ds Anne Kooi hebben daarbij Jesaja 16: 1-5 als uitgangspunt genomen, een klaagzang door verdreven inwoners van Moab. In hun toelichting verwijzen ze ook expliciet naar de voorgenomen wetgeving die illegaal verblijf strafbaar moet stellen. Dit voornemen heeft in kerkelijke kringen tot grote bezorgdheid geleid, ook omdat kerkmensen die illegaal gemaakte asielzoekers helpen wellicht ook een risico op strafbaarheid gaan lopen. Een citaat uit de inleiding, waar onder het kopje 'themadienst' onder meer het volgende staat:

De kerken nemen het regelmatig op voor vreemdelingen en vluchtelingen die in ons land verblijven. Diaconieën krijgen te maken met hulpvragen van mensen die op grond van hun verblijfsstatus buiten alle reguliere kaders vallen. De kerken zoeken in het debat met de overheid over deze situatie de nuance. Maar het debat is er noodzakelijkerwijs, want de kerken hebben een zelfstandige visie op 'vreemdelingschap'. De Bijbel daagt hen uit om zich, ook in 2011 rond nieuwe wetgeving in het kader van het vreemdelingenrecht, theologisch te verantwoorden. (...)
Hieronder een aanzet voor een gelovig rekenschap geven van een kerkelijke gemeenschap in reflectie op deze nieuwe wet; een handreiking voor een manier waarop het specifieke lijden van mensen die hier gen rechten kunnen laten gelden op een plek onder de zon, aan de orde gesteld kan worden. Dit lijden is kennelijk van alle tijden
.

Lees de hele tekst op de site van Kerk in Actie.

Op zondag 26 juni is het wereldwijd Vluchtelingengebedsdag. Op de site van GAVE vindt u daarvoor materiaal.