18 november 2010

'Time to Turn' sticht een vrijstaat voor vreemdelingen

'Time to Turn' sticht een vrijstaat voor vreemdelingen
De jongerenbeweging 'Time to Turn' zal op zaterdag 20 november een vrijstaat stichten op het Marie Heinekenplein in Amsterdam. In de kersverse staat, Exodusja genaamd, bestaat geen illegaliteit. Iedereen die door de 'pas-poort' kan is welkom om burger te worden van deze vrijstaat. En in de grondwet van Exodusja staat:  "U moet vreemdelingen met liefde behandelen en hun rechten eerbiedigen. Vreemdelingen dienen in bescherming genomen te worden"..

Time to Turn is een beweging van jongeren die vanuit hun geloof willen kiezen voor een rechtvaardige en duurzame levensstijl. Door middel van de Stichting Time to Turn willen jongeren elkaar stimuleren om vanuit hun geloof een andere levensstijl te ontwikkelen en samen de strijd met materialisme en onrecht aan te binden.

In hun persbericht (d.d. 15 nov 2010) schrijven ze verder over de 'vrijstaat' Exodusja:

Als inburgeringscursus is er de mogelijkheid om oer-Hollandse pannekoeken met stroop te eten en koffie te drinken. Er zijn talloze 'linkse hobby's'  die beoefend kunnen worden zoals interculturele gesprekken, knuffelen met buitenlanders, demonstreren en kinderen schminken. Ook kunnen er brieven geschreven worden aan mensen zonder papieren die vast zitten in buurland Nederland. Klaas de Gelder, de eerste premier en tevens stichter van de staat, zegt hierover: “In Nederland heerst op dit moment een politiek klimaat waarin vluchtelingen en vreemdelingen steeds meer als misdadigers worden gezien.”

In de grondwet van Exodusja staat: “U moet vreemdelingen met liefde behandelen en hun rechten eerbiedigen. Vreemdelingen dienen in bescherming genomen te worden.” Ook op gebied van sociale voorzieningen treft Exodusja grondige maatregelen: “Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen.” De Joods-christelijke wortels van het land zijn onmiskenbaar aanwezig. Premier de Gelder ziet hierin duidelijk een verschil tussen Nederland en Exodusja: “In buurland Nederland beroepen steeds meer mensen zich op de Joods-christelijke wortels van dat land, maar ze zouden zich rotschrikken als ze zouden lezen wat die wortels zeggen over buitenlanders. Dat is de reden dat we Exodusja willen stichten. De christelijke traditie staat niet voor uitsluiting, wantrouwen en haat maar voor verwelkoming, ontmoeting en liefde.”

De openingsceremonie van het land vindt om 14:00 plaats. Iedereen is welkom om dit historische moment bij te wonen en mee te bouwen aan de vrijstaat.


Tot zover het persbericht. Meer informatie over deze christelijke jongerenbeweging op www.timetoturn.nl