27 september 2010

Ontruiming gehandicapte man op laatste moment afgeblazen

Justitie wilde op donderdag 23 september een gehandicapte Syrische man met ernstige medische en psychische problemen vanuit het Asielzoekerscentrum in Emmen op straat zetten. Zijn asielverzoek was afgewezen en daarom zou hij, na negen jaar verblijf in Nederland, het AZC moeten verlaten, terwijl hij niet terugkan naar Syrië..

De man, die zich alleen met een scootmobiel kan verplaatsen, had vanwege zijn ernstige medische problemen eerder om uitstel van vertrek gevraagd (op grond van art. 64 van de Vreemdelingenwet). Hij heeft dagelijks medicatie nodig vanwege de conditie van zijn hart en bloedvaten, epilepsie en psychische toestand. Om die reden had de behandelend psychiater nog recent in een schriftelijke verklaring aan Justitie laten weten dat ze over de grens van wat ethisch verantwoord is zouden gaan door deze man zonder voorzieningen op straat te zetten.

Desondanks was het verzoek om uitstel van vertrek in eerste aanleg afgewezen. Het is ook duidelijk dat Justitie deze Koerd niet naar Syrië kan uitzetten, omdat Syrië noch aan vrijwillige noch aan gedwongen terugkeer wil meewerken.

Een aantal mensen, waaronder vertegenwoordigers van de Raad van Kerken van Emmen en van de media, hadden zich donderdag jl. bij de poort van het AZC verzameld om de man te ondersteunen en de geplande ontruiming niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op het allerlaatste moment, letterlijk om vijf voor twaalf, heeft Justitie echter laten weten de ontruiming voor korte tijd aan te zullen houden. Het is nog niet duidelijk wat de man nu te wachten staat.

Klik hier voor een item op YouTube over dit onderwerp, afkomstig van het Dagblad van het Noorden.