06 september 2010

Justitie zet toch een Somalische asielzoeker uit

Op 2 september jl. heeft de DT&V toch een Somalische asielzoeker uitgezet. De uitzetting ging via Nairobi naar Mogadishu. De advocaat van betrokkene werd pas zeer laat door Justitie op de hoogte gesteld van de uitzetting en heeft nog een spoedvovo aangevraagd. Deze vovo werd echter afgewezen door de rechtbank. .

Dit is opmerkelijk, want het Europese Hof voor de Rechten van de Mens treft desgevraagd steevast een 'interim measure' in zaken waarin Justitie een voornemen heeft om tot verwijdering naar Mogadishu over te gaan, vanwege de slechte veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië. Door het late tijdstip waarop de advocaat door Justitie over de geplande uitzetting was ingelicht was er in dit geval geen gelegenheid meer deze zaak aan het Europese Hof voor te leggen.

Het is ook Justitie zelf wel bekend dat het Europese Hof van mening is dat er (vooralsnog) geen gedwongen verwijderingen naar Zuid- en Centraal-Somalië plaats zouden moeten vinden vanwege de veiligheidssituatie aldaar (zie bijv. onze berichten van 18-08-10 en 19-08-10 hierover). Onbekend is momenteel hoe het met de betreffende Somalische asielzoeker gaat.

Inmiddels is bekend geworden dat het Europese Hof in weer een andere zaak van een Somaliër opnieuw zo'n interim measure heeft getroffen. Hoeveel van deze individuele beslissingen moet het Hof nog nemen voordat Justitie eindelijk besluit tot een (tijdelijke) uitzettingsstop naar Somalië?


WIlt u dat INLIA u zorgvuldig en kritisch blijft informeren over het asielbeleid? Maak dan een financiële bijdrage over door hier te klikken.