24 augustus 2010

Gemeente Aalten zegt akkoord met Justitie op

De gemeenteraad van de gemeente Aalten (in de Achterhoek) heeft minister Hirsch Ballin van Justitie een brief gestuurd waarin ze aangeeft dat zij zich eenzijdig niet meer wenst te houden aan het bestuursakkoord, totdat een sluitende aanpak voor asielzoekers zal zijn gerealiseerd.

De gemeente vindt het onjuist dat zij nog steeds verantwoordelijk wordt gesteld voor de onvolkomenheden in de asielketen. Ondanks de afspraken tussen Rijk en gemeenten worden er immers nog steeds mensen, ook met kinderen, uitgesloten van opvang en belanden zij op straat. "Het feit dat mensen alleen nog recht hebben op centrale opvang, indien zij bereid zijn om de lopende procedure (reguliere aanvraag verblijfsvergunning) in te trekken, komt bij ons over als 'mes op de keel' strategie " aldus de gemeente in de brief, die tot stand kwam na overleg met de Stichting Noodopvang Aalten en individuele hulpverleners.

Deze Stichting Noodopvang steunt met subsidie van de gemeente op dit moment plm. 10 mensen die geen rijksopvang krijgen, hoewel ze met lopende procedures, soms al jarenlang, legaal in Nederland verblijven.

Lees het volledige bericht op de site van de Streekgids Aalten.