12 juli 2010

RvS: Somaliër met beschadigde vingertoppen inhoudelijk beoordelen

In de zaak van een Somalische asielzoeker die zijn vingertoppen had beschadigd heeft de Raad van State een opmerkelijke uitspraak gedaan. De RvS vindt dat de IND het asielverzoek van de Somaliër uit Mogadishu wel degelijk inhoudelijk had moeten beoordelen, ondanks het feit dat de vingerafdrukken van de betreffende man beschadigd waren.

De IND en ook de Rechtbank Dordrecht waren eerder in deze zaak van mening dat de asielzoeker het onderzoek naar zijn identiteit en nationaliteit frustreerde doordat hij beschadigde vingertoppen had. Men ging er vanuit dat hij dit opzettelijk had gedaan. Om deze reden mocht de IND het asielverzoek afwijzen van de Rechtbank Dordrecht.

Aangezien de IND verder niet twijfelde over het feit dat deze man afkomstig is uit Mogadishu, oordeelde de Raad van State echter dat de IND in dat geval wel degelijk de zaak inhoudelijk verder moet beoordelen. De Raad van State benadrukte dat de IND thans dient te bekijken of art. 15c van de EU-definitierichtlijn in dit geval van toepassing is.

Artikel 15c van de EU-definitierichtlijn geeft aan dat personen die afkomstig zijn uit gebieden waar sprake is van een hoge mate van 'willekeurig geweld' voor een status in aanmerking dienen te komen. Op 26 januari 2010 had de Raad van State al uitgesproken dat iemand die afkomstig is uit Mogadishu in principe valt onder het bereik van art 15c (zie ons bericht van 29/01/10 hierover).

Lees hier de volledige uitspraak ABRvS 201000608/1V1 d.d. 10 juni 2010

Wilt u dat INLIA u kan blijven informeren, maak dan uw bijdrage over door hier te klikken.