07 juli 2010

Rechtbank dwingt Gemeente Leeuwarden tot noodopvang

Rechtbank dwingt Gemeente Leeuwarden tot noodopvang
De Gemeente Leeuwarden moet van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden noodopvang regelen voor een uitgeprocedeerde asielzoekster en haar baby, die eerder door de rijksoverheid op straat waren gezet.


De Rechtbank bepaalde in een uitspraak van 5 juli 2010 dat de betreffende vrouw en haar baby als 'kwetsbare personen' moeten worden beschouwd die aan art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een recht op bescherming en onderdak kunnen ontlenen.

De Rechtbank Leeuwarden volgt hiermee de lijn die door eerdere uitspraken van o.a. de Rechtbank Utrecht (ons bericht van 09/04/10) en de Rechtbank Zutphen (ons bericht van 03/05/10) is uitgezet. Deze uitspraken zijn alle gebaseerd op de uitleg van art 8 EVRM volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB; zie ook het bericht van 23/04/10).
Die houdt in dat respect voor menselijke waardigheid en vrijheid door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) als de kern van het EVRM wordt aangemerkt.

De voorzieningenrechter in Leeuwarden overweegt:
Daarbij hebben kinderen en andere kwetsbare personen in het bijzonder recht op bescherming. (...)
Dat verzoekster op dit moment nog in Nederland verblijft is het gevolg van het feit dat de Staat der Nederlanden er niet in is geslaagd om haar en haar zoontje uit te zetten en valt verzoekster derhalve niet te verwijten.
Nu het zoontje van verzoekster zuigeling is en volledig afhankelijk is van zijn moeder, valt hij naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie van kwetsbare personen die, naar de jurisprudentie van de CRvB, in het bijzonder recht op bescherming heeft van het privé-leven in de zin van art. 8 EVRM.  

Als gevolg van deze uitspraak is nu ook de Gemeente Leeuwarden door de rechter gedwongen noodopvang te bieden, terwijl de rijksoverheid gemeenten juist wil houden aan de afspraak uit het bestuursakkoord om na 1 januari 2010 geen noodopvang aan 'uitgeprocedeerde' asielzoekers meer te bieden.
 

Meer informatie:
Lees hier de volledige uitspraak.

Expertisedossier Recht op Opvang