21 juni 2010

"Op de bres voor bekeerlingen"

"Op de bres voor bekeerlingen"
Onder die titel publiceerde het Reformatorisch Dagblad zaterdag 19 juni een artikel over ex-moslims die in Nederland christen zijn geworden en hun hulpverleners. Ook directeur John van Tilborg van INLIA werd daarin geciteerd:

Van Tilborg vindt het “logisch dat Justitie asielzoekers afwijst die alleen zeggen dat ze christen zijn geworden om zo toelating tot Nederland te krijgen.” Hij bespeurt bij de behandeling van zaken van ex-moslims echter vooral angst dat uiteindelijk te veel mensen op grond van een bekering als vluchteling zouden moeten worden toegelaten. “Het is een ernstige zaak dat deze angst de leidraad is. Nederland heeft een lange traditie in het beschermen van mensen tegen geloofsvervolging. Daarin moeten we ruimhartig blijven. Dat Justitie soms bijna paranoïde reageert op bekeerlingen past niet bij onze geschiedenis.”

Voor Van Tilborg staat het vast dat terugkeer naar het land van herkomst voor ex-moslims gevaarlijk kan zijn. “Dat geldt voor alle islamitische landen, maar zeker voor Somalië, Iran, Afghanistan, Pakistan en Irak. Het is nodig om voortdurend de vinger aan de pols te houden en het ministerie van Justitie nadrukkelijk op de gevaren te wijzen.”

Bij de beslissingen over asielaanvragen spelen ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol. Daaruit zou blijken dat bekeerlingen in diverse landen niet per definitie gevaar lopen om te worden vervolgd. Voorbeelden van mensen die vanwege afvalligheid om het leven zouden zijn gebracht, ontbreken veelal. Van Tilborg toont zich uiterst kritisch over onder meer het begin dit jaar verschenen ambtsbericht over Iran. “Dat doet geen recht aan wat er in dat land speelt.”

Meer informatie:
Lees hier het volledige artikel op de site van het Reformatorisch Dagblad, waarin o.a. ook Tweede Kamerlid Van der Staay (SGP) en advocaat mr F.W. Verbaas aan het woord komen.
Op 18-05-10 publiceerden wij een bericht over een Afghaanse ex-moslim, wiens uitzetting op het laatst moment door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is geblokkeerd.