29 juni 2009

Ombudsman onderzoekt klacht INLIA

Ombudsman onderzoekt klacht INLIA
De Nationale ombudsman heeft de klacht van INLIA over het gebruik van de term 'illegalen' door het College Voor Zorgverzekeringen in behandeling genomen.

Zoals wij op 23/3/09 berichtten heeft het CVZ geweigerd in te gaan op ons verzoek deze ons inziens onnodig stigmatiserende, feitelijk onjuiste en onzorgvuldige term niet meer te gebruiken. In het kader van zijn onderzoek heeft de Nationale ombudsman nu het CVZ per brief van 26 juni 2009 gevraagd om binnen 4 weken antwoord te geven op de vraag waarom ze niet de term 'onverzekerde vreemdeling' gebruikt, "voorzien van een korte omschrijving of verwijzing naar de groep vreemdelingen zoals die wordt omschreven in art 122a Zvw".