29 juni 2023

Besluit- en vertrekmoratorium Sudan ingesteld

Besluit- en vertrekmoratorium Sudan ingesteld
De staatssecretaris heeft per 26 juni 2023 een besluit- en vertrekmoratorium voor Sudan ingesteld, zo heeft hij de Tweede Kamer per brief laten weten. Deze maatregelen gelden in principe voor de duur van zes maanden, en kunnen daarna nog een keer met een half jaar worden verlengd, indien de algemene veiligheidssituatie in Sudan dan nog steeds slecht is.


Het vertrekmoratorium betekent dat asielzoekers uit Sudan, van wie de asielprocedure is afgewezen en waarvan de opvang door het COA beëindigd is, zich weer in Ter Apel kunnen melden voor opvang. Er dient dan geen twijfel te zijn aan de nationaliteit van betrokkene. Een asielzoeker uit Sudan kan tegelijkertijd ook een nieuwe asielaanvraag indienen en zich daarin beroepen op de slechte veiligheidssituatie in Sudan. De IND zal die aanvraag echter pas na afloop van het besluitmoratorium in behandeling nemen.

Het moratorium wordt ingesteld omdat de algemene veiligheidssituatie sinds het uitbreken op 15 april 2023 van gevechten tussen het Sudanese leger en Rapid Support Forces (RSF, een paramilitaire troepenmacht, voortgekomen uit Arabische Janjaweed milities) erg slecht is. Momenteel is echter nog veel onduidelijk over de precieze omvang van de gevechten en welke gevolgen deze hebben voor burgers. Ook is onduidelijk hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen. Daarom wordt er nu een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld.

Begin 2024 wordt een nieuw ambtsbericht over Sudan van het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht.
 

Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 26 juni 2023 (pdf-bestand, 2 pagina's)

Het actuele reisadvies van Buitenlandse Zaken inzake Sudan luidt: De kleurcode van het reisadvies voor heel Sudan is rood. Reis niet naar Sudan. In het land is er op grote schaal geweld tussen paramilitairen en het leger, vooral in en rond de hoofdstad Khartoem. Er zijn hevige beschietingen in de hoofdstad. Het vliegveld in Khartoem is gesloten. De Nederlandse ambassade in Khartoem is dicht. Consulaire hulp is op dit moment niet mogelijk.