04 april 2023

Oproep: teken de petitie 'Ze zijn al Thuis'

Oproep: teken de petitie 'Ze zijn al Thuis'
Het is tijd voor een duurzame oplossing voor kwetsbare kinderen die in Nederland geworteld zijn. Daarom sluit de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken zich van harte aan bij de petitie van Defence for Children International: 'Ze zijn al Thuis'. INLIA steunt de oproep deze petitie te tekenen.


Want honderden kinderen in ons land leven elke dag in angst en onzekerheid. Ze wonen hier al langer dan vijf jaar - zijn onze buren, klasgenoten, teamgenootjes en vriendjes of vriendinnetjes – maar hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. Hoe Nederlands ze zich ook voelen. Iedere dag zijn ze bang uitgezet te worden naar een land dat ze vaak nauwelijks kennen. 

Ondanks het Kinderpardon bestaat de problematiek nog steeds – of ontstaat die steeds weer. Tijdelijke regelingen, procedures die (te) lang duren; kinderen zijn er de dupe van. Het bedreigt hun ontwikkeling. Ze hebben zekerheid, veiligheid en houvast nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en gezond op te groeien. Het belang van het kind hoort voorop te staan.

Teken daarom hier de petitie!