26 september 2022

25 Jaar Opvang Ongedocumenteerden

25 Jaar Opvang Ongedocumenteerden
Op 22 september 2022 werd herdacht dat 25 jaar geleden in de bossen bij Lheebroek (Dwingeloo) een tentenkamp werd geopend voor dakloze, ongedocumenteerde vreemdelingen. Kijk hier naar een video-impressie van deze bijeenkomst.

Dat tentenkamp was onderdeel van de campagne 'Voor een Humaan en Rechtvaardig Asielbeleid' van de Raad van Kerken in Nederland. In samenwerking met lokale kerken in Drenthe en INLIA werd een twintigtal 'Technisch Onverwijderbare Vreemdelingen' (zoals de gangbare term toen luidde) in tenten opgevangen. Hiermee werd de aandacht van politiek en media gevestigd op het lot van kwetsbare, afgewezen asielzoekers die door de Nederlandse overheid buiten de voorzieningen op straat werden gezet.

Aan de herdenkingsbijeenkomst, precies 25 jaar later, werd o.a. meegewerkt door de algemeen secretaris van de Raad, mw ds Christien Crouwel, en dhr Egbert Kraal, die in 1997 de werkgroep vanuit de lokale kerken in Drenthe leidde.  Mevrouw ds Ineke Bakker, thans voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad, stak opnieuw,  net als in 1997 toen ze algemeen secretaris van de Raad was, de stormlantaarn aan.

Dit licht van hoop werd gedeeld met vertegenwoordigers van de tientallen kerken in heel Nederland die op dit moment honderden dakloze asielzoekers opvangen die bij het aanmeldcentrum Ter Apel arriveren, maar voor wie het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) geen bed heeft.

Kijk hier naar een korte video van de bijeenkomst:


Lees ook:
25 Jaar kerkelijke inzet voor een humaan asielbeleid (Raad van Kerken, 20 sept 2022)
Raad dankt lokale kerken voor opvang vluchtelingen (Raad van Kerken, 22 sept 2022)

Ontsteek een lichtend vuur (INLIA kerkbladartikel, 24 sept 2022)