25 november 2009

COA verlaagt vergoeding contra-expertise

COA verlaagt vergoeding contra-expertise
Asielzoekers worden tamelijk vaak afgewezen als de IND op grond van een taalanalyse concludeert dat de betrokkene niet afkomstig kan zijn uit het land of gebied dat hij zelf aangeeft. Omdat taalanalyse geen harde wetenschap is ontstaat er vaak discussie over de juistheid van de uitkomsten. Daarom is het belangrijk dat er contra-expertise mogelijk is.


Die mogelijkheid is door het COA echter onlangs drastisch beperkt. De civiele rechter heeft VluchtelingenWerk Nederland en de Vereniging Asiel Juristen Nederland op 16 november 2009 in een kort geding dat ze tegen het gewijzigde beleid van het COA hadden aangespannen in het ongelijk gesteld. De rechtbank heeft dus ingestemd met een duidelijke verslechtering van de kwaliteit van de asielprocedure.

Op het Vluchtweb van VluchtelingenWerk wordt de uitspraak als volgt samengevat:

"Het betreft hier het kort geding van Vluchtelingenwerk Nederland en de VAJN tegen het COA in verband met de hoogte van - en criteria voor - het in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte buitengewone kosten ex art. 17 Rva 2005. Het COA heeft haar eigen beleid in maart 2009 gewijzigd waardoor het veel moeilijker is om voor vergoeding van noodzakelijk te maken kosten in aanmerking te komen. Daarnaast heeft het COA de hoogte van de vergoeding gemaximeerd waardoor asielzoekers veelal geacht worden honderden euros zelf te betalen. Een bedrag wat ze veelal niet zullen hebben. In de praktijk heeft dit geleid tot het nauwelijks meer laten verrichten van contra-expertises. Hoewel VVN en de VAJN wel ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen, wijst de voorzieningenrechter echter de vorderingen op inhoudelijke gronden af en stelt het COA als partij in het gelijk. Dit betekent dat volgens de voorzieningenrechter het COA redelijkerwijs haar beleid op deze wijze heeft mogen wijzigen en op redelijke gronden tot de bedragen is gekomen welke nog vergoed worden."

Meer informatie:
Het volledige vonnis van de rechtbank is te vinden op de site rechtspraak.nl  als u zoekt op zaaknummer 347002*.