30 juni 2020

Raad van Kerken pleit voor opvang ongedocumenteerden

Raad van Kerken pleit voor opvang ongedocumenteerden
De Raad van Kerken in Nederland heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een brief gestuurd, waarin wordt gepleit voor het beschikbaar blijven van opvang voor ongedocumenteerden, ook ná de corona-crisis.


Veel ongedocumenteerde vluchtelingen zijn tijdens de corona-crisis opgevangen in de reguliere daklozenopvang of bij het COA. Nu de acute crisis voorbij is, worden zij hier weer geweigerd en dreigen velen van hen op straat te komen. Het COA heeft de coulance-regeling die tijdelijk van kracht was weer beëindigd. En alternatieve opvang wordt afhankelijk gemaakt van medewerking aan terugkeer naar het land van herkomst.

Toch heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten in 2014, op een klacht die door de kerken was geïnitieerd, uitgesproken dat de menselijke waardigheid van ongedocumenteerden wordt aangetast als de toegang tot voeding, kleding en onderdak hen wordt onthouden. En aan het bieden van noodopvang mag niet de voorwaarde worden gesteld van meewerken aan het organiseren van uitzetting naar het land van herkomst. 

Op dit moment dreigt voor honderden ongedocumenteerden in COA-locaties en daklozenopvang de straat. Maar op straat zetten leidt niet tot een oplossing, al helemaal niet nu terugkeer naar vele landen van herkomst feitelijk onmogelijk is omdat er vanwege de corona-pandemie geen vluchten gaan. Het op straat zetten tast daarentegen wel de waardigheid van betrokkenen aan en heeft negatieve gevolgen voor de publieke gezondheid en de openbare orde.

Aan het einde van de brief wordt gerefereerd aan de door het kabinet uitgesproken ambitie "om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen" . Daarom verzoekt de Raad "er toch alles aan te doen om na de pandemie óók voor ongedocumenteerde daklozen een vorm van opvang beschikbaar te houden, om zo te voldoen aan de uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten."

 

Meer informatie:
De volledige tekst van de brief van de Raad van Kerken in Nederland d.d. 22 juni 2020 aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dhr Paul Blokhuis.
De brief is een initiatief van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad, waarvan ook INLIA deel uitmaakt.

Lees ook:
10-11-14  Nederland schendt basisrecht op voeding, kleding en onderdak
03-08-16  Europees Hof: 'Bed-bad-brood' voorkomt extreme armoede
11-03-20  Raad van Kerken steunt oproep opvang 500 vluchtelingkinderen

Dossier Recht op Opvang