VN-Comité tegen Foltering: verklaring van derden van belang in bekeringszaak
Het VN-Comité tegen Foltering heeft in de zaak van een Chinese bekeerling tegen de Zwitserse Immigratiedienst belangrijke waarde toegekend aan de verklaringen van een geloofsgenoot en een deskundige, als het aankomt op de geloofwaardigheid van de bekering en van de problemen die betrokkene als gevolg daarvan heeft ondervonden.
Lees meer
webworks by infracom