Kleinschalige Asielopvang in Nederland: 't KAN
Op 1 juni 2023 was in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de opvang van asielzoekers. De Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland heeft een plan opgesteld voor de kleinschalige opvang van asielzoekers, het Plan KAN.
Lees meer
webworks by infracom